Asevelvollisrekisteri

Asevelvollisrekisteriin on tallennettu asevelvollisten koulutuksen ja palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, sijoittamista sekä poikkeusolojen toimintaan varautumista varten tarvittavat henkilö- ja sotilaskoulutustiedot.

Rekisteriin saadaan tietoja muilta viranomaisilta asevelvollisuuslain 96§:n perusteella.

Asevelvollisrekisterin tietoja voidaan luovuttaa asevelvollisuuslain 97 § ja 97a § mukaisille tahoille (useita eri viranomaistahoja mm. poliisi, KELA)

Nuorisolain (1285/2016) 11 § mukaan puolustusvoimien on luovutettava yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten tuen tarpeessa olevasta nuoresta, joka vapautetaan varusmiespalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai keskeyttää varusmiespalveluksen.

Tietojen luovuttamisen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa.

Rekisteriseloste