FI SV

Upseereita uusiin tehtäviin vuoden vaihteessa

Pääesikunta 20.12.2017 15.07
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1.tammikuuta 2018 lukien.

Eversti Timo Saarinen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä logistiikkaosaston päällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Itä-Suomen Huoltorykmentin komentajana, sektorin johtajana Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

Eversti Arto Ikonen on määrätty Karjalan prikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä valmiuspäällikkönä Maavoimien esikunnassa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa apulaiskomentajana YK:n UNMOGIP-operaatiossa (Intia-Pakistan), Lapin ilmatorjuntarykmentin komentajana, patteriston komentajana Helsingin ilmatorjuntarykmentissä sekä eri tehtävissä Pääesikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2015.

Kommodori Veli-Pekka Heinonen on määrätty Järjestelmäkeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen merijärjestelmäosaston päällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa materiaaliosaston päällikkönä Merivoimien esikunnassa sekä suunnitteluosaston päällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2015.

Eversti Sami-Antti Takamaa on määrätty ilmatorjunnan tarkastajaksi suunnitteluosastolle Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Karjalan prikaatin esikuntapäällikkönä, osastopäällikkönä sekä Etelä-Karjalan aluetoimiston päällikkönä Maasotakoulussa sekä patteriston komentajana Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Rainer Peltoniemi on määrätty jalkaväen tarkastajaksi suunnitteluosastolle Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Kainuun prikaatin esikuntapäällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Maavoimien tutkimusjohtajana, pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä sekä osastoesiupseerina Pääesikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Mika Holma on määrätty Puolustusvoimien palvelukeskuksen johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Porin prikaatin esikuntapäällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa erityistehtävissä Pääesikunnassa, hankejohtajana Pääesikunnassa sekä rykmentin komentajana Panssariprikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2017.

Kommodori Janne Muurinen on määrätty Pääesikunnan kanslian päälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Rannikkolaivaston esikuntapäällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Merivoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa, sektorin johtajana Merivoimien esikunnassa, laivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella sekä Tasavallan presidentin adjutanttina. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Everstiluutnantti Jari Osmonen on määrätty apulaiskomentajaksi Jääkäriprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Torsti Astrén on määrätty Porin prikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Komentaja Ilja Hakanpää on määrätty Rannikkolaivaston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä sektorin johtajana suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Jarmo Keskinen on määrätty Kainuun prikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä maasotaopin pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Mika Multanen on määrätty 1. Logistiikkarykmentin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä sektorin johtajana Pääesikunnan logistiikkaosastolla.

Everstiluutnantti Vesa Happonen on määrätty 3. Logistiikkarykmentin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä huolto-osastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Markus Wahlstein on määrätty Kymen jääkäripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä sotahistorian opetusryhmän johtajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Tero Koljonen on määrätty Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajan operatiivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Ilkka Vaara on määrätty Pohjois-Suomen viestipataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastopäällikkönä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmälaitoksen esikunnassa.

Everstiluutnantti Tomi Pekurinen on määrätty Kainuun jääkäripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Majuri Mika Mattila on määrätty lentotekniikkalaivueen komentajaksi Lapin lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä valmiussektorin johtajana operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Majuri Antti Pirinen on määrätty Satakunnan tykistörykmentin komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Eversti

Timo Saarinen

Arto Ikonen (vanha kuva)

Sami-Antti Takamaa

Rainer Peltoniemi

Mika Holma

Kommodori

Veli-Pekka Heinonen

Janne Muurinen