Kenraali Lindberg: Puolustusratkaisumme kestää toimintaympäristömme haasteet

Pääesikunta 12.9.2016 8.30
Tiedote

Turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi asettaen samalla vaatimuksia puolustuskyvyllemme. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan Suomi ylläpitää turvallisuusympäristöön suhteutettua kansallista puolustuskykyä aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi ja jatkaa puolustusyhteistyötä. Suomen kokonaisturvallisuuden malli tarjoaa eri toimijoiden yhteistyölle lujan perustan, totesi puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg tervehdyksessään 218. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 12. syyskuuta.

Perinteisen, maalla, merellä ja ilmassa tapahtuvan toiminnan lisääntymisen ohella myös tietoverkoista ja -järjestelmistä, kyberistä, on tullut sodankäynnin toimintaympäristö. Digitalisaation ja tietoverkkojen haavoittuvuuden myötä tiedosta on tullut keino vaikuttaa niin sotilaalliseen vastustajaan kuin muuhun yhteiskuntaan monia perinteisiä tapoja laajemmin ja nopeammin.

Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus limittyvät toisiinsa tai niitä voi olla jopa mahdotonta erottaa toisistaan nykymaailmassa. Moniulotteisimpia uhkia vastaan ei voida puolustautua vain yhdellä keinolla tai yhden toimijan toimenpitein, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa uhkiin vastaamiseksi.

Puolustuksemme perustana ovat edelleen tunnetut strategiset valintamme ja taustalla on aina kansalaisten vahva maanpuolustustahto.  Puolustusratkaisumme kestää toimintaympäristön luomat haasteet, mutta puolustuksemme toteutusperiaatteita on aina syytä tarkistaa vastaamaan toimintaympäristön kehitystä. Ennaltaehkäisyyn ja tarvittaessa hyökkäyksen torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia kärkikykyjä että laajaa reserviä.

Kahdenvälinen ja monenkeskinen puolustusyhteistyö, mukaan lukien sotilaallisen avun vastaanottokyky tukevat kotimaan puolustuksemme kehittämistä. Emme voi suunnitella puolustustamme ulkoisen avun varaan, mutta puolustusyhteistyöllä varmistamme yhteensopivuutemme ja sen myötä kykymme liittää apu puolustusjärjestelmäämme, Lindberg tiivistää.