Laivan navigointi. Kuva Puolustusvoimat, Elias Koskinen.

Järjestelmällinen merenmittaus

Järjestelmällinen merenmittaus ja merenpohjan koostumuksen tutkimus on aluevalvontalain 3:12 mukaisesti luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta.

Luvan myöntämiseen vaikuttaa mittausten ja tutkimusten koko ja alue. Pääesikunta katsoo, että tietyt kokonaisuudet ovat maanpuolustuksen kannalta niin merkittäviä, että ne saavat suojaustason ja turvallisuusluokan julkisuuslain (JulkL 6:24.1.10) perusteella.

Mikäli haluat tehdä merenmittausta, merenpohjantutkimusta tai tallentaa järjestelmällisesti muiden mittaamia kokonaisuuksia sekä yhdistellä niitä, ota yhteys lupaviranomaiseen, joka myöntää luvat ja määrittelee mahdollisen suojaustason toiminnalle tai tallenteille.

Pääesikunta on tehnyt lupahallintoa ohjaavan päätöksen merenmittaustietojen suojaustasoista. Tämä päätös on ohjeellinen ja kaikki tapaukset arvioidaan erikseen.

Asiakirjat ja liitteet