Sotilaita harjoittelemassa. Laadukkaan koulutuksen saanut reservi takaa Suomen turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Riipinen.

Suomen sotilaallinen puolustus

Puolustusvoimilla on kolme laissa määrättyä tehtävää: Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta. Kaikissa tehtävissään puolustusvoimat edistää turvallisuutta Suomessa ja sen ympäristössä.

Onnistunut ulkopolitiikka ja diplomatia ovat keinoja ylläpitää turvallisuutta normaalioloissa. Viimeisenä keinonaan Suomi takaa alueensa turvallisuuden puolustautumalla sotilaallisesti. Tavoite on taata kaikissa tilanteissa

  • kansalaisten turvalliset elinolot
  • yhteiskunnan toimintakyky
  • itsenäisyyden säilyminen.

Puolustusvoimilla on käytössään reservi, jonka laajuuden ansiosta koko valtakuntaa voidaan puolustaa. Puolustusjärjestelmämme koostuu sotilaiden lisäksi aseista ja muista materiaaleista. Se on mitoitettu kestämään maamme valtaamiseen tähtäävä aseellinen hyökkäys.

Puolustuksen perusteet

Puolustusvoimat puolustaa koko Suomea. Puolustuksen kannalta merkittävät alueet pyritään pitämään omassa hallinnassa. Yhteiskunnan toiminnalle tärkeät kohteet suojataan.

Muilla kuin maan ydinalueilla vihollisen energiaa kulutetaan ja etenemistä hidastetaan. Tärkeimmät taistelut pyritään käymään puolustajaa suosivissa maastoissa. Puolustusta tuetaan iskuilla vihollisen tärkeimpiin kohteisiin ja elektronisella sodankäynnillä.

Puolustusratkaisun tulevaisuus

Turvallisuusuhkien muuttuessa puolustuskeinoja arvioidaan uudelleen. Tulevaisuuden puolustusratkaisussa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lähialueiden turvallisuustilanteen kehitys sekä terrorismiin ja ympäristöön liittyvät uhat. Sotilaalliseen hyökkäykseen varautuminen ja alueellisen koskemattomuuden varmistaminen pysyvät vastaisuudessakin tärkeinä osina Suomen puolustusratkaisua.