Försvarsmakten begär polisen om förundersökning angående påstådda fall om jäv

Huvudstaben 16.10.2018 11.30
Pressmeddelande

Huvudstabens juridiska avdelning har som intern laglighetsprövning utrett påståenden om tjänstemans jäv i två olika fall.

Försvarsmakten har beslutat be polisen om förundersökning och har begärt polisen som behörig förundersökningsmyndighet bedöma om det finns skäl att misstänka brott i ärendet.

Huvudstaben informerar inte ytterligare om fallet i detta skede. Informationsansvaret vilar på polisen.