Puolustusvoimat uusii toiminnanohjausjärjestelmänsä

Pääesikunta 8.6.2018 14.30
Tiedote

Puolustusvoimien nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari päättyy vuonna 2025.

Uuden järjestelmän hankintaprosessi toteutetaan vuosina 2018-2020, ja järjestelmän rakentaminen sekä käyttöönotto vuosina 2020-2024. Hankinnan kilpailuttaminen valmistellaan elokuun 2018 loppuun mennessä ja uusiminen käynnistetään välittömästi valmistelujen jälkeen. Nykyisten järjestelmien käyttöä ja ylläpitoa jatketaan toiminnoittain uuden ratkaisun valmistumiseen asti.

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistuksella tavoitellaan:

 • korvaavan järjestelmän rakentamista:
  • kattamaan puolustusvoimien kaikkien pääprosessien tuki
  • läpinäkyvällä kustannusrakenteella
  • vanhan ratkaisun rajoitteet poistaen (greenfield)
  • muuttaen puolustusvoimien toimintaa järjestelmän räätälöinnin asemesta (vanilla)
  • mahdollistamaan joustava tietojen yhdistäminen ja analytiikka
 • käyttäjäkokemuksen parantamista nykyaikaistamalla päätelaitevalikoima ja käyttöliittymät
 • järjestelmän omistamisen kustannusten merkittävää alentamista
 • parempaa järjestelmän poikkeusolojen ylläpitokykyä

Toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen vastaa osaltaan myös puolustusvoimille asetettuihin säästötavoitteisiin digitalisaation, eli prosessien ja toimintatapojen uudistamisen sekä tehostamisen kautta. Uusittu toiminnanohjausjärjestelmä sisältää tarvittavat palvelut salaisesta julkiseen suojaustasoon ja niitä voidaan tuottaa myös yksityisen tai julkisen pilven palveluina. Pilvipalveluiden käyttäminen edellyttää joidenkin tietosisältöjen suojaustasojen uudelleen arvioinnin. Kilpailutuksessa haetaan modulaarista avaimet käteen -periaatteella toimitettavaa kokonaisratkaisua.

Uudistuksessa toiminnanohjausjärjestelmä laajennetaan tukemaan puolustusvoimien ydintoimintaa kattaen suorituskykyjen suunnittelun, tuottamisen ja käytön. Järjestelmätoimittajan edellytetään sitoutuvan syvälliseen, pitkäaikaiseen ja kiinteään yhteistoimintaan puolustusvoimien kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen kuuluu tarvittavien toiminnallisten ja tiedonsiirtoliittymien rakentaminen puolustusvoimien omiin, muun valtionhallinnon sekä kumppanien vastaaviin järjestelmiin. Samalla tarkastellaan mitä toimintoja on mahdollista kattaa valtionhallinnon yhteisin palveluin.

Asiaa valmistelee Pääesikunta. Lisätietoja asiassa antaa hankepäällikkö, everstiluutnantti Mikko Mustonen Pääesikunnan suunnitteluosastolta, puh: 0299 800.