Puolustusvoimain lippujuhlan päivän ylennykset 2018

Puolustusvoimat 4.6.2018 0.00
Tiedote

Tasavallan presidentti on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2018 ylentänyt kenraalimajuri Petri Hulkon kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jari Kallion kenraalimajuriksi, insinööriprikaatikenraali Kari Renko insinöörikenraalimajuriksi ja eversti Rami Saaren prikaatikenraaliksi.

Everstiksi ylennettiin Vesa Valtonen ja Antti Tunkkari Pääesikunnasta, Riku Suihkanen Maanpuolustuskorkeakoululta, Mika Multanen 1. Logistiikkarykmentiltä, Pasi Hirvonen Maavoimien esikunnasta, Jari Osmonen Jääkäriprikaatista, Jarmo Vähätiitto Karjalan prikaatista, Aki Heikkinen sekä Aki Puustinen Ilmavoimien esikunnasta. Insinöörieverstiksi on ylennetty Kim Juhala ja Ari-Jaakko Tuominen Järjestelmäkeskuksesta. Kommodoriksi on ylennetty komentaja Juha Kilpi Pääesikunnasta ja lääkintäkommodoriksi on ylennetty lääkintäkomentaja Juha-Petri Ruohola Merivoimien esikunnasta.

Lisäksi tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2018 yhteensä 860 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Majuriksi yksi, komentajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi yksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 116, kapteeniluutnantiksi 10, lääkintäkapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 212, merivoimien yliluutnantiksi 11, luutnantiksi 388, merivoimien luutnantiksi 41, lääkintäluutnantiksi 12 ja merivoimien insinööriluutnantiksi 1 henkilö.

Ylennykset kenraalikunnassa

Ylennykset puolustushallinnossa

Reservin upseerien ylennykset

Joukko-osastoissa palvelevien aliupseerien palvelusarvot ja ylentäminen reservissä

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat

Joukko-osastojen ja hallintoyksiköiden palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri ja miehistöylennykset

Sotilasansiomitalit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkit 4.6.2018

Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit 4.6.2018