FI SV

Eversti Repo Kainuun prikaatin komentajaksi

Pääesikunta 12.5.2017 8.57
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. kesäkuuta 2017 lukien. Eversti Tuomo Repo on määrätty Kainuun prikaatin komentajaksi. Prikaatin nykyinen komentaja, prikaatikenraali Vesa Virtanen siirtyy samalla Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi.

Eversti Repo palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Suomen Nato-edustustossa Brysselissä. Aiemmin hän on palvellut muun muassa pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnassa ja puolustusministeriössä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000, opintoja Roomassa 2014 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.

Everstiluutnantti Jyrki Kaisanlahti on määrätty Jääkäriprikaatin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajana.

Everstiluutnantti Rainer Kuosmanen on määrätty apulaiskomentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Mika Kavén on määrätty Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan viestintäosastolla.

Everstiluutnantti Arto Hirvelä on määrätty Pääesikunnan viestintäosaston apulaisosastopäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä kehittämisalan johtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Komentaja Matti Linteri on määrätty Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi Uudenmaan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina suunnitteluosaston kansainvälisellä sektorilla Pääesikunnassa.

Everstiluutnantti Janne Rautiainen on määrätty Varsinais-Suomen huoltopataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.

Komentaja Iiro Penttilä on määrätty 8. huoltolaivueen komentajaksi Rannikkolaivastoon. Hän palvelee tällä hetkellä vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriöllä.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist on määrätty Uudenmaan aluetoimiston päälliköksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä henkilöstöosastolla Maavoimien esikunnassa.