Hyppää sisältöön

Kuva Puolustusvoimat, Ville Heiskanen

Kansainväliset harjoitukset ja koulutukset

Kansainvälinen harjoitus- ja koulutustoiminta kotimaassa ja ulkomailla tukee Suomen kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Osallistuminen harjoitus- ja koulutustoimintaan edistää yhteistoimintakykyä keskeisten kumppanimaiden kanssa sekä vahvistaa alueellista turvallisuutta.

Puolustusvoimat osallistuu vuosittain noin 60–90 kansainväliseen harjoitus- ja koulutustapahtumaan. Kansainvälisen harjoitustoiminnan suunnittelussa painotetaan niitä harjoituksia, jotka parhaiten kehittävät Puolustusvoimien valmiutta, suoritus- ja yhteistoimintakykyä sekä kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista. Tärkeitä ovat myös harjoitukset, joita ei voida tai joita ei ole tarkoituksenmukaista järjestää itse, sekä harjoitukset, jotka sisältävät Suomelta puuttuvia suorituskykyjä. Kansainvälisten kumppaneiden kutsumista Suomessa järjestettäviin harjoituksiin jatketaan aiempien vuosien tapaan.

Kansainvälisiin sotilaallisiin harjoituksiin osallistutaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan tekemien linjausten mukaisesti. Puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön informoidaan eduskunnan puolustusvaliokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa.

 
´