FI SV EN

Puola johtaa monikansallisen tarkastuksen Suomeen

Pääesikunta 16.5.2017 7.59
Tiedote

Puola johtaa monikansallisen Etyjin Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Suomessa 16. ja19. toukokuun 2017 välisenä aikana.

Tarkastusryhmään kuuluu kolme puolalaista upseeria ja yksi upseeri Portugalista. Tarkastusryhmän jäsenillä on diplomaattistatus. Tarkastusryhmän johtajana toimii eversti Piotr Szymanczyk Puolasta. Suomalaisen kolmehenkisen yhteysupseeriryhmän johtajana toimii eversti Tommi Haapala Pääesikunnasta.

Tarkastettavaksi määritetyllä alueella sijaitsevat seuraavat esikunnat ja joukko-osastot: Pääesikunta, Panssariprikaati, Porin prikaati ja Satakunnan lennosto.

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että tarkastettavaksi määritellyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa. Tarkastustoiminta on osa normaalia asevalvontatoimintaa. Vastaavia tarkastuksia toteutetaan Suomeen muutaman kerran vuodessa, ja Suomi toteuttaa vastaavia tarkastuksia muihin osanottajavaltioihin.