Hyppää sisältöön

Kuvassa Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen. Hänellä on yllään harmaa sotilasasu, jossa on molemmissa kauluslaatoissa neljä leijonaruusuketta. Taustalla on Puolustusvoimain komentajan lippu.

Puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain komentajana toimii kenraali Timo Kivinen.

Puolustusvoimain komentaja johtaa Puolustusvoimia. Komentaja päättää Puolustusvoimien tehtävien toteuttamisesta ja voimavarojen käytöstä. Hän ohjaa Puolustusvoimien toimintaa tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Puolustusvoimain komentaja tekee sotilaallisen maanpuolustuksen strategiset päätökset ja käskee tehtävät puolustushaaroille sekä Maanpuolustuskorkeakoululle. Puolustusvoimain komentajan suoranaisia alaisia ovat

 • Maa-, Meri- ja Ilmavoimien komentajat
 • Pääesikunnan päällikkö
 • Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Puolustusvoimain komentaja johtaa koko Puolustusvoimia. Hänen suoria alaisiaan ovat puolustushaarakomentajat, Pääesikunnan päällikkö ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Sotilaskäskyasioissa Puolustusvoimain komentaja on suoraan tasavallan presidentin alainen. Komentaja vastaa Puolustusvoimia koskevien päätösten toimeenpanosta tasavallan presidentille tai valtioneuvostolle.

Pääesikunta on Puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla keskushallintoviranomainen. Komentajan käskemät tai koko Puolustusvoimia koskevat merkittävät asiat valmistelee Pääesikunta.

Puolustusvoimain komentaja osallistuu Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin valtakunnan puolustusta koskevissa asioissa.

Kenraali Timo Kivinen (s. 1959)

 • Kadettikoulu 1979–1982
 • US Army Airborne and Ranger Courses, USA 1983
 • Kouluttaja, Uudenmaan Rakuunapataljoona 1982–1985
 • Opetusupseeri, Päällystöopisto 1985–1987
 • Jalkaväen kapteenikurssi 1986–1987
 • Komppanianpäällikkö, Uudenmaan Jääkäripataljoona 1987–1988
 • Toimistoupseeri, Helsingin Sotilaspiirin Esikunta 1988–1991
 • Sotakorkeakoulu 1991–1993
 • Toimistopäällikkö ja pataljoonaupseeri, Uudenmaan Jääkäripataljoona 1993–1994
 • Osastoesiupseeri, Pääesikunta 1994–1997
 • United Nations Staff Officer Course, Ruotsi 1996
 • Pataljoonaupseeri, SJP/SFOR, Bosnia 1997–1998
 • Sotilasasiamies, Unkari, Ukraina ja Itävalta 1998–2001
 • Komentaja, Utin Jääkärirykmentti 2001–2004
 • Ylemmän päällystön kurssi 2001
 • International Visitors Programme, USA 2003
 • Jatkotutkinto-osaston johtaja ja vararehtori, Maanpuolustuskorkeakoulu 2004–2007
 • Maanpuolustuskurssi 2006
 • Ylemmän johdon kurssi 2007
 • Royal College of Defence Studies, Iso-Britannia 2008
 • Apulaisosastopäällikkö, Pääesikunnan suunnitteluosasto 2009–2010
 • Prikaatin komentaja, Karjalan prikaati 2011–2014
 • Generals, Flag Officers and Ambassadors Course, NATO Defence College 2012
 • Erityistehtävä, Pääesikunta 2014
 • Puolustusvoimien strategiapäällikkö, Pääesikunta 2015–2017
 • Pääesikunnan päällikkö 2017–2019
 • Puolustusvoimain komentaja 1.8.2019–
 • Naimisissa, neljä lasta

Tiedotteet

Puheet

 
´