Kuva Puolustusvoimat.

Puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain komentajana toimii kenraali Jarmo Lindberg.

Puolustusvoimain komentaja johtaa Puolustusvoimia. Komentaja päättää Puolustusvoimien tehtävien toteuttamisesta ja voimavarojen käytöstä. Hän ohjaa Puolustusvoimien toimintaa tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Puolustusvoimain komentaja tekee sotilaallisen maanpuolustuksen strategiset päätökset ja käskee tehtävät puolustushaaroille sekä Maanpuolustuskorkeakoululle. Puolustusvoimain komentajan suoranaisia alaisia ovat

 • Maa-, Meri- ja Ilmavoimien komentajat
 • Pääesikunnan päällikkö
 • Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Sotilaskäskyasioissa Puolustusvoimain komentaja on suoraan tasavallan presidentin alainen. Komentaja vastaa Puolustusvoimia koskevien päätösten toimeenpanosta tasavallan presidentille tai valtioneuvostolle.

Pääesikunta on Puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla keskushallintoviranomainen. Komentajan käskemät tai koko Puolustusvoimia koskevat merkittävät asiat valmistelee Pääesikunta.

Puolustusvoimain komentaja osallistuu Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin valtakunnan puolustusta koskevissa asioissa.

Kenraali Jarmo Lindberg (s. 1959)

 • Valmistui Lentokadettikoulusta 1982
 • Lentoupseeri ja lentueen päällikkö Karjalan lennostossa vuoteen 1991
 • Ilmavoimien esikunnan lentokoulutuspäällikkö 1993–1994
 • Satakunnan lennoston hävittäjälentolaivueen komentaja 1995–1999
 • Ilmavoimien esikunnan valmiuspäällikkö 1999–2000
 • Ilmavoimien esikunnan operaatiopäällikkö 2001–2003
 • Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö vuonna 2004
 • Lapin lennoston komentaja ja ylennys prikaatinkenraaliksi vuonna 2005
 • Pääesikunnan valmiuspäällikkö (operatiivisen osaston päällikkö) 2005–2008
 • Ilmavoimien komentaja 1.7.2008–29.2.2012
 • Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 1.3.2012–31.7.2014
 • Puolustusvoimain komentaja ja ylennys kenraaliksi 1.8.2014
 • Naimisissa, kolme lasta

Tiedotteet

Puheet