Hyppää sisältöön

Panssariprikaatissa aloittaa 1300 alokasta

Panssariprikaati
6.7.2020 8.32
Tiedote
Uuden alokkaan punkka

Uudet alokkaat aloittavat tänään 6.7. palveluksensa Panssariprikaatissa. Varuskunnassa on oltava paikalla klo 16.00 mennessä.

Uuden saapumiserän palveluksen aloittaminen on jo vuosia sujunut rutiininomaisesti. Tänä vuonna Puolustusvoimien tavallisiin käytäntöihin on tullut muutoksia.

- Poikkeuksena edellisiin saapumiseriin on se, että koulutus toimeenpannaan ainakin elokuun loppuun asti kolmena erillisenä osastona, jonka rungot muodostavat HÄMPSP ,HELITR ja JTR. PARHP:n ja ELSOKESK:n komppaniat on jaettu näihin osastoihin. Koulutus toteutetaan niin sanotulla 2+2+2 mallilla, jolloin osastot ovat kaksi viikkoa kasarmilla koulutuksessa, kaksi viikkoa harjoitusalueilla ja kaksi viikkoa vapaalla muusta palveluksesta (lomalla), kertoo Panssariprikaatin operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Petri Siivonen.

Sopeutetulla koulutusrytmityksellä varmistetaan uuden saapumiserän asevelvollisten turvallinen palveluksen aloittaminen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota terveyteen liittyviin asioihin yleisten suositusten mukaan. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan, että alokkaiden varusmiespalvelus voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti.

- Poikkeukselliset olosuhteet yhteiskunnassa ja Puolustusvoimissa ovat vahvistaneet varusmiesten ja henkilökunnan yhteishenkeä. Tämä on näkynyt myös Panssariprikaatissa, Siivonen kertoo.

Ensimmäiset viikot varuskunnassa tarjoavat kaikille haasteita ja voivat antaa ajattelemisen aihetta. On tärkeää muistaa, että varusmiespalveluksen aikana saa uusia elinikäisiä ystäviä ja muistoja, kun ajanjaksoon suhtautuu sopivalla asenteella.

Siivonen muistuttaa myös, että omasta kunnosta kannattaa pitää huolta.

Koko Panssariprikaatin henkilöstöllä on palveluksensa aloittaville alokkaille rohkaisevia terveisiä: varusmiespalvelus kannattaa suorittaa positiivisella asenteella pilke silmäkulmassa.

- Panssariprikaatissa on hyvä palvella, ja täällä koulutetaan Maavoimien kaikkien aselajien iskukykyisintä kalustoa. Kannattaa heti aluksi opetella talon tavoille ja tehdä parhaansa. Jos tulee kysymyksiä, niin kysykää heti ryhmänjohtajilta ja muilta esimiehiltä.

Panssariprikaati toivottaa alokkaat tervetulleeksi!