Hyppää sisältöön

222. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset

Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin MPK222 avajaistilaisuus 18.9.2017 Säätytalo, Puolustusvoimain komentajan tervehdyssanat.

Herra ministeri,
hyvät 222. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat,
hyvät naiset ja herrat!
Herr minister,
bästa deltagare i den 222. försvarskursen!
mina damer och herrar

Itämeri on juuri nyt laajasti esillä uutisotsikoissa alueella käynnissä olevien mittavien kansainvälisten sotaharjoitusten myötä. Lähiympäristössämme harjoittelee parhaillaan kymmeniä tuhansia sotilaita useista maista. Ruotsi johtaa alueellaan monikansallista Aurora-harjoitusta, johon ottaa osaa yli 20 000 sotilasta kahdeksasta eri maasta. Samaan aikaan Ruotsin isännöimänä harjoitellaan myös merisotatoimia eteläisellä ja keskisellä Itämerellä kansainvälisessä Northern Coasts 2017
-harjoituksessa, johon ottaa osaa puolensataa sota-alusta ja yli 5 000 sotilasta. Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisharjoitus Zapad17 on puolestaan tuonut suuren määrän sotilaita Venäjän luoteisrajan tuntumaan, Kaliningradin alueelle ja Valko-Venäjälle.

Finland deltar med en stark insats i övningarna som Sverige är värd för. I Aurora deltar vi med trupper på flera hundra personer från samtliga försvarsgrenar, och i övningen Northern Coasts deltar vi med en avdelning på sju fartyg och ungefär 250 marinsoldater. I övningarna utvecklar vi samverkansförmågan mellan Finland och Sverige samt annan internationell militär samverkansförmåga. Övningarna ökar även våra truppers kunnande och kompetens i en multinationell miljö.

Samaan aikaan järjestettävät, mittavan kokoiset sotaharjoitukset Itämeren molemmin puolin saattavat herättää epätietoisuutta ja huolestuneisuuttakin eri piireissä. Harjoittelu on kuitenkin osa asevoimien normaalia toimintaa. Jokaisella maalla on oikeus harjoitella omilla alueillaan. On myös sallittua harjoitella kansainvälisessä ilmatilassa ja kansainvälisellä merialueella – luonnollisesti toisten turvallisuutta vaarantamatta tai toimintaa häiritsemättä. Meneillään olevista harjoituksista Northern Coasts harjoitus on järjestetty Itämerellä vuosittain vuodesta 2007 alkaen. Zapad-harjoituksen historia taas ulottuu kylmän sodan aikaan saakka. Nimensä mukaisesti se järjestetään Venäjän länsiosissa määräajoin.

Lisääntynyt sotilaallinen toiminta Itämeren alueella lisää kuitenkin riskejä tahattomiin väärinymmärryksiin ja välikohtauksiin, jotka saattavat edelleen johtaa epätoivottuihin tapahtumaketjuihin. Tästä syystä on ollut tärkeää, että harjoituksista ja niiden toimeenpanosta on tiedotettu laajasti julkisuuteen, ja harjoitukset ovat kansainvälisten sopimusten, kuten Wienin asiakirjan ehtojen mukaisesti osapuolien tiedossa jo ennen harjoituksia.

Olemme Puolustusvoimissa valppaina. Seuraamme sotilaallista toimintaympäristöämme ja sen piirissä tapahtuvia sotaharjoituksia tarkasti vuoden jokaisena hetkenä. Ylläpidämme niin ikään valmiutemme alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen, ja myös hyökkäyksen torjuntaan kulloisenkin hetken tarpeiden mukaisesti. Valmiutemme yksityiskohdista emme julkisuudessa ymmärrettävistä syistä voi kuitenkaan puhua.

Harjoittelemme tällä viikolla päivittäin myös kotimaassa niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Harjoittelu liittyy varusmiesten koulutukseen, valmiutemme ylläpitoon ja muihin tehtäviemme edellyttämiin toimiin. Varusmiehiä harjoitamme normaalisti varusmiessaapumiserien koulutusvaiheen mukaisesti. Olemme siis hereillä ja valmiina, mutta emme ylireagoi tilanteeseen.

Hyvät kuulijat

Toin edellisen Maanpuolustuskurssin avajaisissa keväällä esiin Euroopan unionin piirissä tapahtuvan puolustusyhteistyön tiivistymisen kehityspiirteitä. Silloisten arvioiden mukaisia puolustusyhteistyön syventämisen instrumentteja on kevään jälkeen osin jo pantu toimeen, ja muutkin työkaluista ovat etenemässä lujassa myötätuulessa käytäntöä kohden.

EU:n neuvosto päätti kesäkuussa, että EU:n sotilasesikuntaan luodaan kyky suunnitella ja johtaa EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatiota. Muutoksen ansiosta operaatioiden johtaminen terävöityy, ja yhteistyö siviilikriisinhallintatoimien kanssa helpottuu. Kentällä toimiva henkilöstö voi keskittyä operaatioissa varsinaiseen toimintaansa, neuvonantoon ja kouluttamiseen.

EU-johtajat puolestaan kehottivat kesäkuun Eurooppa-neuvostossa jäsenmaita aloittamaan kunnianhimoisen pysyvän rakenteellisen yhteistyön. Tämä mahdollistaa sen, että halukkaat jäsenvaltiot voivat tiivistää puolustusalan yhteistyötä eri tahdissa ulkopuolisiin jäsenmaihin nähden. Tällä hetkellä jäsenmaat työstävät rakenteellisen yhteistyön ilmoitusta, joka sisältää näkemykset osallistujamaita velvoittavista sitoumuksista ja hallinnosta. Pyrkimyksenä on saada aikaan päätös rakenteellisen yhteistyön käynnistämisestä ja sen ensimmäisistä hankkeista vuoden loppuun mennessä.

Euroopan komissio otti kesäkuussa käyttöön puolustusrahaston. Se pyrkii täydentämään ja tehostamaan puolustusalan teknologioiden ja jäsenmaiden puolustustarvikkeiden hankintaa rahoittamalla tutkimusta ja suorituskykyjen kehittämistä kokonaan tai osin. Rahaston on hahmoteltu luovan suorituskykyjen kehittämiselle viiden miljardin euron vuotuiset kokonaisinvestointivarat, jotka on suunniteltu kerättävän jäsenmailta ja osin unionin budjettivaroista.

Suomi on sitoutunut EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen. Puolustusvoimien näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että yhteistyön tiivistämisessä otetaan huomioon unionin pyrkimysten lisäksi jäsenmaiden tarpeet. Päätökset sitoumuksista tulee voida tehdä kotimaan puolustuksen lähtökohdista vaarantamatta kansalliseen puolustukseen tarvittavia suorituskykyjä tai resursseja.

Hyvät 222. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat

Nyt alkavalla kurssilla saatte viimeisintä tietoa Suomen kärkiasiantuntijoilta kokonaisturvallisuudesta ja sen sotilaallisen maanpuolustuksen osuudesta sekä varautumisesta yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Kurssilla oppiminen perustuu myös kurssilaisten omaan osallistumiseen. On tärkeää, että tuotte oman osaamisenne muiden kurssilaisten käyttöön osallistumalla kurssikeskusteluihin niin luokassa, harjoituksissa kuin tauoillakin. Toivon, että teillä on kurssin jälkeen entistä paremmat valmiudet huomioida turvallisuusasiat ja varautuminen omassa arjessanne.

Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia.

Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Jarmo Lindberg

 
´