Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Sodankylän alueella 26.2-5.3.2024

Julkaisuajankohta 26.1.2024 12.36

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Puolustusvoimat osallistuu Norjan johtamaan monikansalliseen Nordic Response 24 (NR24) -harjoitukseen. NR24 aikaan joukkoja harjoittelee sekä Suomen että Norjan puolella.

Maavoimien osallistumisen harjoitukseen johtaa Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa.

Jääkäriprikaati puolustusvoimien paikallisena hallintoyksikkönä tekee tämän hallinnollisen päätöksen Nordic Response 24 -harjoitukseen ulottuville liitteessä 3 mainituille yksityisten omistamille kiinteistöille.

Sodankylän alueella 26.2. - 5.3.2024 välisenä aikana toteutetaan harjoitus, joka on osa NR24-kokonaisuutta. Tämän harjoituksen johtaa Maj Mikko Hyttinen.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla.

Harjoitus kytkeytyy pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, jossa tavoitteena on, että maiden asevoimat kykenevät omana ryhmänään ja yhdessä muiden liittolaisten kanssa toteuttamaan yhteisoperaatioita.

Edellä mainittujen perusteluiden nojalla puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä sotilasjoukon toiminnan seurauksena Sodankylän lähialueella, pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana Maj Mikko Hyttiseen vahingon laadun ja määrän toteamiseksi.

Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Jääkäriprikaatiin.
Jääkäriprikaatissa asiaa hoitaa:

-    Majuri Mikko Hyttinen
-    puhelin: 0299800 (vaihde)
-    sähköposti: [email protected]
Tämän päätöksen yleistiedoksianto on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteessä 2.
 

Yleistiedoksianto
´