Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Meillä työntekijöistä ja opiskelijoista pidetään huolta. Kannustamme jokaista tekemään parhaansa. Kuva Puolustusvoimat.

Työ ja koulutus

Puolustusvoimat on merkittävä valtionhallinnon työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä ympäri Suomen. Meillä työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista kolmasosa on siviilejä. Kaikki osaajamme tekevät työtä, jota suomalaiset arvostavat ja johon he luottavat.

Olemme haluttu työnantaja

Työnantajatutkimuksissa Puolustusvoimat on useiden vuosien ajan nähty ihanteellisena työnantajana eri alojen osaajien keskuudessa. Vastauksissa korostuvat työn ja vapaa-ajan tasapaino, merkityksellinen työ sekä työpaikan varmuus.

Puolustusvoimissa työilmapiiri on tutkitusti hyvä. Työntekijämme ovat tyytyväisiä erityisesti työtehtäväänsä, me-henkeen ja lähimpään esimieheen. Henkilöstön vaihtuvuus on meillä vähäistä ja tehtävät pääosin vakituisia.

Keskeisiä periaatteitamme ovat mm. oikeudenmukaisuus, ammattitaito, luotettavuus, yhteistyö ja vastuullisuus.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja hakeutumaan entistä monipuolisempiin ja vaativampiin tehtäviin Puolustusvoimissa. Palkatun henkilöstön osaamisen perusta luodaan korkeatasoisella perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksella.

Pidämme huolta omistamme. Tarjoamme työntekijöillemme ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille moninaisia etuja asumisesta ruokailuun ja liikuntamahdollisuuksiin. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia myös ulkomailla työskentelyyn. Meillä on hyvät puitteet tehdä työtä, jolla on tarkoitus.