Hyppää sisältöön

Tutkimuslaitoksen tutkimusalat

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa on viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa.

Doktriiniosasto

Doktriiniosasto tukee Puolustusvoimien strategista suunnittelua ja päätöksentekoa

 • Analysoimalla ja ennakoimalla tulevaisuuden strategista toimintaympäristöä.
 • Kehittämällä strategisen ja operatiivisen tason konsepteja ja käyttöperiaatteita sotapelaamisella, eksperimenteillä ja operaatioanalyysillä.
 • Vastaamalla koko puolustusjärjestelmää harjoittavien laajojen kansallisten sekä kansainvälisten strategisoperatiivisten, että operatiivis-taktisten harjoitusten ohjelmatasoisesta ideoinnista.

Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto

Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto on monipuolinen sotilasräjähteiden, asevaikutuksen, CBRN-suojelun ja joukkotuhoaseiden uhkan tutkimuksen ja uuden tiedon tuottaja.

Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto tutkii

 • sotilasräjähteitä
 • CBRN-uhkaa ja suojelutiedustelua
 • joukkotuhoaseilta suojautumista ja puhdistusmenetelmiä
 • elinjaksoa
 • mallinnusta ja simulointia
 • aineiden ja materiaalin 3D-tulostusta.

Informaatiotekniikkaosasto

Informaatiotekniikkaosasto tukee Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen rakentamista ja tuottaa tutkittua tietoa tukemaan taistelua verkosta ja sähkömagneettisesta spektristä.

Informaatiotekniikkaosasto tutkii

 • salausjärjestelmiä
 • radiotaajuisia sensorijärjestelmiä
 • elektronista sodankäyntiä
 • tietoverkkosodankäyntiä
 • johtamisjärjestelmiä.

Asetekniikkaosasto

Asetekniikkaosasto tuottaa luotettavaa, tutkimuksella todennettua tietoa järjestelmien suorituskyvystä käyttöperiaatteiden kehittämisen ja hankintojen pohjaksi.

Asetekniikkaosasto tutkii

 • uusien sensoriteknologioiden hyödyntämistä ml. hyperspektrikamerat, laserkeilaus ja kuvaavat tutkat
 • omasuojajärjestelmiä erityisesti ohjusten harhauttamisessa
 • häiveteknologioita
 • suojan kehittämistä kokonaisvaltaisesti
 • ballistisen suojan kehittämistä ja asevaikutusten arviointia
 • miehittämättömiä ja autonomisia järjestelmiä sekä niiden vastatoimia
 • avaruuden hyödyntämistä.

Toimintakykyosasto

Toimintakykyosaston tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminta kohdistuu monitieteellisesti kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn Puolustusvoimien eri toimintaympäristöissä.

Toimintakykyosasto tutkii ja kehittää Puolustusvoimien

 • henkilöstön suoriutumisvaatimuksia ja henkilöarviointia
 • henkilöstön toimintakyvyn kehittämistä, ylläpitoa ja palauttamista
 • ihminen-kone-vuorovaikutusta
 • kyberpsykologiaa ja
 • työyhteisöjä.

Toimintakykyosasto toteuttaa Puolustusvoimien tarvitsemat henkilö- ja kompetenssiarvioinnit sekä kyselytutkimukset.

Osaston poikkeusolojen tehtävissä korostuu Pääesikunnalle tuotettava tilannekuva joukkojen toimintakyvystä.

Mittaustoimintaa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.          Laboratoriossa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.