Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Tutkimuslaitoksen tutkimusalat

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa on viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa.

Doktriiniosasto

Puolustusvoimien doktriini kuvaa tapaa, jolla sotaväki toimii. Doktriiniosasto arvioi tulevaisuuden sotilaallista toimintaympäristöä ja uhkia. Tämän perusteella osasto analysoi vaihtoehtoja, joilla Puolustusvoimien tulisi uusiin haasteisiin vastata.

Doktriiniosasto kehittää uusia käyttöperiaatteita ja toimintatapoja Puolustusvoimille. Toiminnan vaihtoehtoja arvioidaan muun muassa järjestämällä koetapahtumia, joissa Puolustusvoimien eri toimijoilla on mahdollisuus osallistua ratkaisujen kehittämiseen. Tulevaisuutta ennustetaan mallintamalla ja simuloimalla.

Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto

Räjähde­ ja suojelutekniikkaosasto vastaa monipuolisesti

 • energeettisten teknologioiden
 • CBRN-­teknologioiden
 • ja niihin liittyvien kemian teknologioiden tutkimuksesta puolustusvoimissa.

Osasto tutkii puolustusvoimissa käytössä olevia tai hankittavia materiaaleja, välineitä ja järjestelmiä.

Räjähteiden painopiste on suorituskyvyn elinjakson aikaisen ylläpidon tuessa ja räjähdeturvallisuudessa. CBRN:n painopiste on suojelutiedustelussa ja suojassa. Osaston keskuslaboratorion kemian ja materiaalien osaamisella tuetaan myös muita puolustusvoimien yksiköitä.

Osasto ylläpitää ja kehittää maavoimien CBRN-kenttälaboratoriota ja CBRNE-tukeutumiskeskusta.

Osaston yhteydessä toimii Suomen yksittäinen pienimuotoinen laitos. Pienimuotoisen laitoksen toiminta perustuu kemiallisten aseiden kieltosopimukseen. Räjähde- ja suojelutekniikkaosastolla on hyvät yhteydet yhteiskunnan turvallisuusviranomaisiin.

Informaatiotekniikkaosasto

Osasto tukee Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen rakentamista. Osasto tuottaa tutkittua tietoa tukemaan taistelua verkosta ja taistelua spektristä.

Informaatiotekniikkaosasto tutkii

 • radiotaajuisia sensori-­ ja vaikuttamisjärjestelmiä
 • elektronista sodankäyntiä
 • tietoverkkosodankäyntiä
 • sekä johtamisjärjestelmiä.

Osasto tarjoaa laskennallisen tieteen ja mallinnuksen asiantuntijaosaamista sekä laskenta- ja järjestelmälaboratorion palveluita.

Asetekniikkaosasto

Osasto vastaa asejärjestelmien ja häivetekniikan tutkimuksesta puolustusvoimissa. Asejärjestelmien suorituskykyä arvioidaan alkaen maalien havaitsemisesta elektro­optisilla sensoreilla päätyen asevaikutukseen ja siltä suojautumiseen.

Osastolla tutkitaan myös lasereiden sotilassovelluksia. Ballistisen suojan tutkimus ulottuu henkilösuojauksesta panssarivaunuihin. Osasto tekee myös palvelusturvallisuuteen liittyvät aseiden ja ampumatarvikkeiden vaurioanalyysit sekä ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tärinä­ ja melumittaukset.

Häivetekniikassa mitataan ja mallinnetaan ajoneuvojen, lentokoneiden ja laivojen tuottamia herätteitä näkyvän valon alueelta tutka­alueelle. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään valelaitteita ja erilaisia naamiointimenetelmiä, joita käytetään harhauttamiseen.

Toimintakykyosasto

Toimintakykyosaston päätehtävä on puolustusvoimien henkilöstön, varusmiesten ja reserviläisten soveltuvuuden ja toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen liittyvä tutkimus.

Osaston toiminta perustuu seuraaviin tieteenaloihin

 • sotilaspsykologia
 • human factors -tutkimus
 • sotilassosiologia
 • liikuntatiede.

Monitieteellisen kiinnostuksen kohteena on sotilaan toimintakyky psyykkisesti ja fyysisesti erityisen vaativissa ja teknistyvissä olosuhteissa.

Toimintakykyosasto vastaa puolustusvoimien tarvitsemista psykologisista soveltuvuusarvioinneista ja kyselytutkimuksista. Osaston tutkimusta hyödynnetään puolustusvoimien työyhteisöjen, henkilöstön ja varusmieskoulutuksen kehittämisessä. Osaston tutkimusta hyödynnetään myös kun parannetaan ihmisen toimintaedellytyksiä osana teknologisia järjestelmiä.

Mittaustoimintaa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.          Laboratoriossa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.