Puolustusvoimien tiedustelulaitos

Puolustusvoimien tiedustelulaitos on Pääesikunnan alainen laitos, joka seuraa, analysoi ja raportoi sotilasstrategista ja lähialueen sotilaallista tilannetta.

Tiedustelulaitoksen tehtäviä ovat muun muassa

  • vastuu puolustushallinnon paikka- ja olosuhdetietopalvelusta
  • sotilastiedustelu- ja turvallisuustoimintojen täydennyskoulutus
  • kriisinhallintaoperaatioiden tukeminen.

Laitoksen pääosat on sijoitettu Helsinkiin ja Jyväskylään, mutta laitoksen osia toimii valtakunnallisesti myös muilla paikkakunnilla. Tiedustelulaitosta johtaa kommodori Juhani Karjomaa.

Tiedustelukoulu

Tiedustelukoulu on Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen osasto, joka antaa sotilastiedustelutoimialan toimialakohtaista ja turvallisuuden johtamisen täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusta annetaan Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisyhteistyökumppaneiden henkilöstölle.

Topografikunta

Topografikunta on Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen osasto, joka vastaa puolustusvoimien paikka- ja olosuhdetietotoiminnan kokonaisuudesta.

Topografikunta ohjaa Puolustusvoimien paikka- ja olosuhdetietoalaa suunnittelemalla, ohjeistamalla ja valvomalla paikka- ja olosuhdetietotuen kehittämisen ja ylläpidon.

Topografikunta

  • tukee toimialallaan Puolustusvoimien kaikkia tehtäviä
  • huolehtii Puolustusvoimien osalta paikka- ja olosuhdetietoalan kotimaan viranomaisyhteistyöstä
  • edistää Puolustusvoimien osalta paikka- ja olosuhdetietoalan kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhteistyösuhteista.