Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Jääkäriprikaatin päätös 14.12.2023

Julkaisuajankohta 15.1.2024 8.41

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN JÄÄKÄRIPRIKAATIN JOHTAMASSA RYSKE124 TAISTELUHARJOITUKSESSA

Jääkäriprikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa RYSKE124 käytetään liitteessä 1 esitettyjä alueita. Harjoitus toteutetaan 29.1.-4.2.2024 Karigasniemen alueella Utsjoen kunnassa. Päätöksen oikaisuvaatimusohje on tämän asiakirjan liitteenä 2. 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle (Laki puolustusvoimista 11.5.2007/551 14§).

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä Jääkäriprikaatiin kapteeni Jarmo Sverloffiin ([email protected] / 0299 452 223) vahingon laadun ja määrän toteamiseksi.

Harjoitustoiminta on tärkeä osa Puolustusvoimien antamaa koulutusta. Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. RYSKE-harjoitusjoukkojen toiminnan harjoittelu edellyttää toiminnan laajentamista myös puolustusvoimien käytössä olevien alueiden ulkopuolelle.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.
Liitteenä 3 on hallintolain (6.6.2003/434) mukainen yleistiedoksianto verkkosivulla julkaisemista varten ja median käyttöön.

Asiaa Jääkäriprikaatissa hoitavat:
-    Kapteeni Jarmo Sverloff
-    Kapteeni Juho Harjunen

Prikaatin komentaja
Eversti    Kimmo Kinnunen

Esikuntapäällikön sij.
Everstiluutnantti    Markus Tainiola


 

Yleistiedoksianto
´