Hyppää sisältöön

Rekordmånga reservister utbildades

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 16.1.2023 12.08
Pressmeddelande
Kuvassa seitsemän reserviläistä taisteluvarustuksessa Ruska 22 -harjoituksessa. Taustalla sotilaspoliisiauto..

Antalet utbildningsevenemang för reservister har ökat anmärkningsvärt sedan Ryssland anföll Ukraina. I repetitionsövningar 2022 och i den frivilliga försvarsverksamhetens utbildningsevenemang deltog sammanlagt omkring 50 000 personer.

Till följd av tilläggsfinansieringen av försvarsanslagen anordnades år 2022 fler repetitionsövningar och utbildningsevenemang för frivillig försvarsutbildning än tidigare. Under året deltog cirka 30 000 reservister i repetitionsövningar och cirka 8 400 reservister deltog i försvarsmaktens frivilliga övningar. Cirka 17 000 personer har utbildats i de frivilliga nationella försvarskurser som Försvarsutbildningsföreningen (MPK) ordnar för att öva färdigheter för att utveckla militär förmåga.

– Reservens prestationsförmåga är grunden för Finlands försvar och repetitionsövningarna är en central del av värnplikten. Man kan säga att reserven har svarat utmärkt på inbjudan att delta i det nationella försvaret. Den ökade repetitionsutbildningen har också krävt mycket av personalen, säger Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen.

Repetitionsövningar och utbildningsevenemang för frivillig försvarsutbildning ordnas också i framtiden mer än normalt. Under året är målet att stabilisera antalet repetitionsövningar på cirka 30 000 reservister. Nya kurser kommer att läggas till MPK:s utbud, vilket också kommer att göra det möjligt för allt fler reservister att utbilda sig på eget initiativ.

Reservisterna är nöjda med den utbildning de får

Försvarsmaktens personal och reservistutbildare har lyckats utmärkt med sin utbildningsuppgift på basis av den reservistrespons som samlats in i samband med reservens utbildningsevenemang.  I undersökningen svarar reservisterna på frågor på en skala från 1 till 5. Reservisterna var mycket nöjda med den utbildning de fick och resultaten är på historiens bästa nivå. I undersökningen gavs högsta betyg till försvarsmaktens utbildare, som fick betyget 4,8 av reservisterna. Vi-andan som upplevdes i övningarna (4.6), den allmänna försvarsviljan (4.7), bedömningen av reservistchefer (4.6) och personlig motivation (4.6) nådde också en hög nivå.

Frivillig försvarsutbildning är viktig för att upprätthålla reservens kompetens

Utbildningen av reserven består av utbildning som tillhandahålls av Försvarsmakten och Försvarsutbildningsföreningen, reservistorganisationer verksamhet samt självständig utbildning av varje reservist. Försvarsorganisationernas verksamhet fokuserar på att upprätthålla och utveckla individens funktionsförmåga, såsom skytte och idrottsträning. MPK:s utbildning producerar sakkunskap för försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Under de senaste åren har samarbetet mellan Försvarsmakten och MPK blivit ännu tätare.

– Samarbetet framgår bland annat av att över 1 200 reservistutbildare från MPK fungerade som utbildare vid Försvarsmaktens reservutbildningsevenemang år 2022., säger inspektören för det frivilliga försvaret, överste Jukka Nurmi

Läs också: Reservisterna litar på Försvarsmakten

´