Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoiminta takaa jatkuvan sotilaallisen valmiuden ylläpitämisen

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 2.3.2021 9.00
Tiedote

Puolustusvoimat toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään kaikissa olosuhteissa. Sotilaallisen valmiuden jatkuva ylläpitäminen edellyttää sotilaallisen koulutuksen ja harjoittelun jatkamista.

Suomessa on koronaepidemian takia voimassa sekä koko maata koskevia että alueellisia rajoituksia. Epidemiatilanne on vakava, minkä takia varusmieskoulutus ja kertausharjoitukset toteutetaan erityisjärjestelyin noudattamalla toiminnassa valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.

Puolustusvoimien tarkka ohjeistus ja sen huolellinen noudattaminen on osoittautunut toimivaksi keinoksi torjua koronatapausten laajaa leviämistä varuskunta- ja harjoitusolosuhteissa. Kuluneen koronavuoden aikana on turvallisen koulutuksen järjestämiseksi toteutettu useita innovatiivisia ratkaisuja, kuten ryhmien jakaminen mahdollisimman pieniin kokoonpanoihin ja varusmiesten koulutus- ja lomajaksojen joustava rytmitys.  Tähän asti saaduista kokemuksista on opittu uutta, ja saatuja oppeja sovelletaan edelleen myös reserviläisten koulutuksessa. 

- Lähiviikkojen suurimmat harjoitukset ovat viikoilla 9 ja 10. Kyseessä ovat Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset, jotka toteutetaan ympäri Suomen, kertoo tiedotuspäällikkö Max Arhippainen Pääesikunnasta.

Kaikki harjoituksiin osallistuvat joukot on jaettu useisiin pienempiin kokoonpanoihin eri paikkakunnille. Harjoituksiin on tehty koronariskiarvio, jossa on muun muassa suunniteltu tarkkaan, etteivät varusmies- ja reserviläisryhmät sekoitu. Paikallispuolustusharjoitusten toteuttamisesta ja joukko-osastokohtaisesta tiedottamisesta vastaa Maavoimat. 

- Parhaillaan eri puolilla Suomea järjestettävissä harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota terveysturvallisuuteen. Harjoitukset käynnistetään ja osallistujat varustetaan porrastetusti, eivätkä osastot ole missään vaiheessa harjoitusta kosketuksissa toistensa kanssa, vaan muodostavat oman ”toimintakuplansa”, Arhippainen painottaa. 

Aktiiviset varotoimenpiteet käytössä myös kertausharjoituksissa

Kertausharjoitusten järjestämisessä käytetään aina alueellista ja tapauskohtaista harkintaa. Puolustusvoimat on tehostanut yhteydenpitoa reserviläisiin. 

Harjoitusjoukot jaetaan osastoihin. Harjoituksissa noudatetaan turvavälejä ja tarvittaessa käytetään kasvomaskia. Eri osastot levittäytyvät laajoille harjoitusalueille. Ruokailun ja majoituksen yhteydessä järjestetään käsien pesu tai desinfiointi osastoittain. 

Harjoituksiin voi osallistua vain terveenä. Jos osallistuja saa harjoituksen aikana hengitystieinfektion oireita, hänet sijoitetaan erilleen muista ja tarvittaessa evakuoidaan harjoituksesta. Myös altistuneet asetetaan erilleen muista.