Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Verksamhetsprogrammet Kvinnor, fred och säkerhet verkar inom Försvarsmakten

FörsvarsmaktenHuvudstaben 13.4.2018 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten främjar inom ramen för krishanteringen, jämlikhet och likvärdighet enligt principerna för verksamhetsprogrammet Kvinnor, fred och säkerhet.

Jämlikhet och likvärdighet är bärande principer även i Försvarsmaktens verksamhet. Jämlik arbets-, studie- och tjänstgöringsmiljö är vars och ens rättighet. Arbetstagare och beväringar utbildas till att bära ansvar för dessa principer i vardagen, vid varje arbetsenehet och truppförband samt inom den militära krishanteringen. Ett likvärdigt bemötande av personal och beväringar är en grundförutsättning för mångfacetterade arbets- och tjänstgöringsförhållanden.

Försvarsmaktens Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) verkar och utbildar också för en gender-synvinkel inom ramen för nordiska samarbetsprogrammet Nordefco. The Finnish Defence Forces International Centre FINCENT anordnar kurser i militär krishantering för Förenta nationernas, Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Natos krishanteringsoperationer. FINCENT producerar forskningresultat med gender-tema i samarbete med Försvarshögskolan.

Finlands tredje nationella verksamhetsplan 1325 Kvinnor, fred och säkerhet, offentliggörs på Ständerhuset i Helsingfors den 13 april 2018. Det tredje verksamhetsprogrammet fortsätter de två tidigare programmens utstakade linje för främjandet av jämlikhet, likvärdighet och fred. Medborgarsamhällets aktörer såväl på hemmaplan som i krishanteringsområdena innehar en central roll i förverkligandet av verksamhetsprogrammet.

Man kan följa med offentliggörandet av utrikesministeriets Nationella 1325 i direktsändning på webben 12.4.2018 kl. 9-10.30 på adressen https://formin.videosync.fi/launch-of-finlands-national-action-plan-on-women.

Försvarsmaktens arbete för jämlikhet och likvärdighet.