Hyppää sisältöön

Kyberoperoinnin kansainvälistä yhteistyökykyä vahvistettiin Suomessa

PuolustusvoimatPuolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 20.9.2023 10.45
Tiedote

Informaatioteknologian kehittyminen ja yhteiskunnan digitalisoituminen ovat muuttaneet uhkaympäristöä. Uhkien määrä on kasvanut kybertoimintaympäristössä tapahtuvan kansainvälisen kehityksen myötä, ja kansainvälisen yhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Kyberoperoinnin monikansallista yhteistyötä vahvistettiin Suomessa järjestetyssä suunnittelu- ja harjoitustilaisuudessa 11.–15. syyskuuta 2023. Tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Suomen kaltaiseen tietoyhteiskuntaan kohdistuva kyberhyökkäys voi aiheuttaa suuria vahinkoja yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille, kuten liikenne-, sähkö- ja terveydenhuoltojärjestelmille. Kyberturvallisuudella on siis tärkeä rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa. Kybertoimintaympäristö on osa sotilaallista toimintaympäristöä, ja Puolustusvoimissa on varauduttu vastaamaan myös kybermaailman uhkiin. Kyberpuolustusta harjoiteltiin vastikään Jääkäriprikaatin paikallispuolustusharjoituksessa, jossa testissä olivat paikalliskyberpuolustuksen konsepti, paikalliskyberryhmän toimintamallit ja -periaatteet, tekniikat sekä eri toimijoiden välinen yhteistoiminta.

Vaikka kyberhyökkäyksiin liittyy paikallinen luonne, on kybertoimintaympäristö globaali ja kansainvälinen yhteistyö siten ehdoton edellytys toiminnalle. Jatkuva monikansallinen yhteistyö antaa mahdollisuuden säännölliseen tiedonvaihtoon sekä parhaiden toimintamallien jakamiseen ja yhtenäistämiseen.

Suomen isännöimässä kyberoperoinnin suunnittelu- ja harjoitustilaisuudessa yhteistyötä kehitettiin yhdessä kansainvälisten kumppaneiden ja liittolaisten kanssa. Viikon aikana harjoiteltiin skenaariota, jossa kyberjoukot suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä laajan puolustuksellisen kyberoperaation. Tilaisuuden tavoitteet saavutettiin onnistuneesti.

– Maidemme välinen yhteistyö on jatkunut pitkään myös kyberpuolustuksen saralla, ja Nato-jäsenyys vahvistaa sitä entisestään. Yhteinen osaamisemme on korkeatasoista, ja meillä on valmius toimia vaativissakin skenaarioissa. Aktiivinen harjoittelu on erittäin tärkeää tämän valmiuden ylläpitämiseksi, kertoo tilaisuuden johtaja, everstiluutnantti Jussi Tuovinen Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolta.

Suomessa järjestetty tilaisuus oli jatkoa aiemmalle teknisemmän tason tilaisuudelle, joka järjestettiin Saksan Ramsteinissa 6.–10. helmikuuta 2023.

– Viimeksi harjoiteltiin enemmän teknisellä tasolla, ja nyt katsottiin hieman suurempaa taktis-operatiivista kuvaa kyberpuolustuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä kansainvälisten liittolaisten sekä kumppaneiden kanssa. Yhteistoiminnan on toimittava kaikilla tasoilla, Tuovinen kiteyttää.

 

Lue lisää kyberpuolustuksesta Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Jarmo Vähätiiton blogikirjoituksesta Globaali kybertoimintaympäristö haastaa, mutta avaa myös uusia näkymiä

 
´