Hyppää sisältöön

Generallöjtnant Timo Kivinen ny kommendör för Försvarsmakten

Försvarsmakten
19.6.2019 16.11
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har 19.6.2019 utnämnt generallöjtnant Timo Kivinen till tjänsten som kommendör för försvarsmakten för tiden 1.8.2019 – 31.3.2024. Den nuvarande kommendören, general Jarmo Lindberg övergår till reserven 1.8.2019.

Generallöjtnant Timo Pekka Kivinen (f. 1959) har under sin karriär innehaft mångsidiga uppdrag såväl i hemlandet som utomlands. Han har verkat som chef för Huvudstaben sedan år 2017. Före det har Kivinen tjänstgjort bland annat som försvarsmaktens strategichef, kommendör för Karelska brigaden, biträdande avdelningschef vid Huvudstaben, i ledande uppgifter vid Försvarshögskolan, kommendör för Uttis jägarbrigad samt militärattaché i Budapest. Kivinen avlade examen för generalstabsofficerare år 1993 och han befordrades till generallöjtnant år 2016.

Kivinen uppnår den lagstadgade avgångsåldern i tjänsten som kommendör för försvarsmakten 31.3.2024.

”Jag är tacksam för det förtroende som anförtrotts mig. Det är ett hedersuppdrag att leda försvarsmakten. Försvarsmakten har konsekvent utvecklats i tiden och med hänsyn till säkerhetsomgivningen.  Jag kommer för egen del att göra mitt bästa för att utvecklingen fortsätter. Jag vill i det här skedet ändå inte kommentera min egen kommendörstids frågor i detalj. Jag återkommer senare till frågorna kring mitt eget kommendörskap genast i början av augusti”, säger Kivinen.

Generallöjtnant Timo Kivinen

Generallöjtnant Timo Kivinens CV