Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Jukka Anteroinen kommendör för Kustflottan

Huvudstaben 26.2.2019 9.17
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster under våren. Kommodor Jukka Anteroinen har beordrats till kommendör för Kustflottan från och med den 1 april 2019.

Kommodor Anteroinen har tjänstgjort som kommendörens för försvarsmakten specialmedarbetare sedan år 2016. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som chef för Försvarsmaktens operationscenter på operativa avdelningen vid Huvudstaben, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben samt forskarofficer på Försvarshögskolan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till kommodor år 2016.

Ny specialmedarbetare för kommendören för försvarsmakten vid Huvudstabens kansli blir överstelöjtnant Mikael Salo. Han tjänstgör för närvarande som arméns forskningschef på planeringsavdelningen vid Arméstaben.

Överste Tero Ylitalo har beordrats till kommendör för Pansarbrigaden från och med 1.4.2019. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på Huvudstabens planeringsavdelning. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, sektionskommendör vid Jägarbrigaden samt sektionskommendör vid Lapplands luftvärnsregemente. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till överste år 2017.

Kommodor Vesa Tuominen har beordrats till förvaltningsdirektör vid Försvarshögskolan från och med 1.3.2019. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Kustbrigaden. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som personalchef vid Marinstaben, sektorchef vid Huvudstaben samt bataljonskommendör vid Finska vikens marinkommando. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till kommodor år 2014.

Till ny kommendör för Kustbrigaden beordras kommodor Janne Huusko från och med 1.3.2019. Han tjänstgör för närvarande som Marinens beredskapschef på operativa avdelningen vid Marinstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef och biträdande avdelningschef vid Marinstaben samt biträdande chef för Försvarsmaktens underrättelsetjänst. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till kommodor år 2017.

Till ny beredskapschef för marinen beordras kommendör Misa Kangaste från och med 1.3.2019. Han tjänstgör för närvarande som kommendörens för marinen representant vid Huvudstaben.

Överste Aki Heikkinen har beordrats till kommendör för Satakunta flygflottilj 1.3.2019. Han tjänstgör för närvarande som flygvapnets beredskapschef på operativa avdelningen vid Flygstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, biträdande avdelningschef vid Flygstaben samt divisionskommendör vid Lapplands flygflottilj. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till överste år 2018.

Till Flygvapnets nya beredskapschef beordras överstelöjtnant Markus Leivo 1.3.2019. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på operativa avdelningen vid Flygstaben.

Dessutom har följande officerare beordrats till nya poster från och med 1.3.2019:

Överstelöjtnant Vesa Laitonen har beordrats till chef för Markstridsskolans utbildningscenter. Han tjänstgör för närvarande i internationella krishanteringsuppgifter.

Överstelöjtnant Timo Salonen har beordrats till operationschef för Försvarsmaktens ledningssystemcenter. Han tjänstgör för närvarande som chef för serviceavdelningen vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter.

Överstelöjtnant Olli Järvinen har beordrats till kommendör för Gardesbataljonen vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som för operationscentret på operativa avdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Jari Hyvönen har beordrats till kommendör för Karelens artilleriregemente vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som lärare vid institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan.

Överstelöjtnant Petri Landkammer har beordrats till kommendör för Stödflygdivisionen vid Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning.

Överstelöjtnant Tomi Iikkanen har beordrats till kommendör för 11. Jaktflygdivisionen vid Lapplands flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som chef strategiska planeringssektorn på planeringsavdelningen vid Flygstaben.

Dessutom har kommendören för försvarsmakten beordrat överstelöjtnant Henrikki Haapamäki till kommendör för Kuopio underhållsbataljon vid Kajanalands brigad från och med 1.4.2019. Han tjänstgör för närvarande som chef för logistikavdelningen vid staben för 2. Logistikregementet.