Hyppää sisältöön

Epäasiallista toimintaa ei hyväksytä nyt eikä tulevaisuudessa

Puolustusvoimat
14.10.2021 10.47

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Vesa Virtanen tuomitsee uusimmassa blogikirjoituksessaan epäasiallisen toiminnan Puolustusvoimissa.

Kirjoituksessa henkilöstöpäällikkö toteaa oikeudenmukaisuuden olevan Puolustusvoimien arvoperustan tärkeä osa: ”se tarkoittaa kaikkien kohtelemista yhdenvertaisesti ilman syrjintää.” Toisena keskeisenä arvona mainitaan yhteistyö, joka merkitsee yhdessä tekemistä, toisten kannustamista, tukemista ja auttamista. 

”Valitettavasti myös Puolustusvoimissa on työntekijöitä, jotka eivät kykene toimimaan yhteisten arvojen edellyttämällä tavalla”, kenraalimajuri Virtanen toteaa kirjoituksessa. 
Virtasen mukaan oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus vaativat toteutuakseen sekä ennakoivia että reagoivia toimia. Ennakoivista toimista tärkein on pyrkimys hyvään työilmapiiriin. On tärkeää pyrkiä sisäisesti toimivaan työyhteisöön, jossa vallitsee henkilöstön tasa-arvo. Hyvä johtaminen tukee organisaation työntekijöiden hyvinvointia ja organisaation menestymistä. 

Työntekijöitä rohkaistaan avoimeen epäkohtien esille tuomiseen. Joskus joudutaan tilanteeseen, jossa ainoana keinona on reagoida: esimiehillä on velvollisuus toimia välittömästi havaitessaan epäiltyjä rikoksia tai epäasiallista kohtelua. 

”Epäasiallista toimintaa ei hyväksytä nyt eikä tulevaisuudessa. Särmä ei syrji.” Virtanen muistuttaa. 

Linkki kirjoitukseen: https://puolustusvoimat.fi/blogi/-/blogs/epaasiallista-toimintaa-ei-hyvaksyta-nyt-eika-tulevaisuudessa