Hyppää sisältöön

Huolto ja logistiikka testissä Bold Quest 19.1 -tapahtumassa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 23.5.2019 14.16
Uutinen
Suomalaiset sotilaat tankkaavat ulkomaalaista sotilasajoneuvoa.

Maavoimat on tutkinut Bold Quest 19.1 -tapahtumassa huollon ja logistiikan parhaita käytänteitä ison ja maantieteellisesti hajallaan olevan kansainvälisen harjoitusjoukon tukemiseen. Tavoitteena on kehittää kokemusten perusteella valmiutta kansainvälisen tapahtuman logistisen tuen suunnitteluun ja toteutukseen tulevaisuudessa.

Puolustusvoimat on järjestänyt ja osallistunut lukuisiin kansainvälisiin harjoituksiin viime vuosina. Bold Quest 19.1 -tapahtumassa on kaikkiaan 14 tuettavaa kansallisuutta, eikä vastaavaa määrää kansainvälisiä kumppaneita ole aiemmin toiminut samanaikaisesti Suomessa. Eri paikoissa ja eri aikatauluilla toimivien joukkojen tukeminen on ollut merkittävä testaus- ja tutkimuskohde Maavoimien ja Puolustusvoimien logistiikalle.

– Tutkiminen on välttämätöntä, koska haluamme pysyä kehityksen mukana ja selvittää, miten omia logistisen tuen suunnittelun periaatteitamme voitaisiin kehittää entistä paremmiksi, painottaa majuri Jere Perkiökangas Maavoimien esikunnan huolto-osastolta.

Suojavarusteisiin pukeutuneet henkilöt pesevät maastoautoa

Ulkomaalaisia panssarivaunuja lastataan rekkoihin satamassa. Nosturissa lukee "port of Pori".

Maavoimat on tutkinut järjestelyitä pääosin Riihimäellä, Rovajärvellä ja Sodankylässä, joissa sijaitsevat isäntämaatukitoimistot (HNS, Host Nation Support). Toimistojen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tukipalveluita kansainvälisille joukoille sekä avustaa ulkomaisia osallistujia päivittäisissä huollon ja logistiikan asioissa. Tukipalveluiden toteutuksessa noudatetaan ja kehitetään isäntämaatuen periaatteita.

Vaaleanruskea panssarivaunu rekan kyydissäTapahtumassa todennetaan Puolustusvoimien lakisääteisen kolmannen tehtävän, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen, toimeenpanon edellytyksiä. Bold Quest -tapahtumassa ei siis ole kysymys kansainvälisen avun vastaanottamisesta tai antamisesta, vaan aiemmin suunniteltujen huollon ja logistiikan toimintojen testaamisesta ja harjoittelusta.

– Tutkimme isäntämaatukitoimistojen ja huolto-organisaatioiden toimintaa sekä Maavoimien valmiutta suunnitella ja toimeenpanna tarvittava tuki kansainväliselle harjoitusjoukolle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää parhaita käytänteitä ja tunnistaa kehitettäviä osa-alueita. Tutkimus toteutetaan pääosin haastattelemalla isäntämaatukitoimistojen henkilöstöä, selvittää majuri Perkiökangas.

Järjestelyiden tutkimuksella kehitetään ulkomaisille joukoille annettavan tuen ohjausta, suunnittelua, käytännön valmistelua, toteutusta sekä jälkitoimia.

– Erityinen hyöty tutkimuksesta Maavoimissa saadaan tehokkaiden käytäntöjen kehittämisessä esimerkiksi 2020-luvun harjoitustoimintaa varten. Hyödyn saaminen edellyttää huolellista tutkimustulosten raportointia ja analysointia. Tutkimusta on jatkettava tulevissa harjoituksissa ja muussa kansainvälisessä toiminnassa, kertoo Perkiökangas.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa isäntämaatuen järjestämisestä (eli henkilöstön ja kaluston vastaanotosta, opastamisesta toiminta-alueelle, huollosta ja maasta poistumisesta) yhdessä vierailevaa joukkoa isännöivän Puolustusvoimien joukko-osaston kanssa.

Sotilaat tankkaavat vaaleanruskeaa lava-ajoneuvoa

Jääkäriprikaati pohjoisen tuen toteuttajana

Bold Quest 19.1 -tapahtumaa varten Puolustusvoimat on parantanut Rovajärven ja Sodankylän alueen verkkoyhteyksiä ja joitain tapahtumassa käytettäviä tiloja. Verkkoyhteyksien parannukset alueella ovat olleet osa pitkäjänteistä suunnitteluprosessia, mutta ne on toteutettu tapahtuman vuoksi nopeutetussa aikataulussa.

– Infrastruktuurin ja johtamisjärjestelmäverkkojen parantaminen palvelee koulutus- ja harjoitustoimintaa tapahtuman jälkeen, kuvailee everstiluutnantti Pekka Palatsi Jääkäriprikaatista.

Maavoimien joukko-osastoissa isäntämaatukitoimistojen tarjoama logistinen tuki (ns. isäntämaatuki) kansainvälisille joukoille käsittää muun muassa majoituspalvelut, ruokailut, kuljetuspalvelut ja peseytymismahdollisuudet. Tarkoituksena on varmistaa tehokas toiminta tapahtuman osallistujille.

Ulkomaiset sotilaat jonottavat jonkinlaiselle asiointipisteelle jossa heidät ottaa vastaan suomalaiset sotilaat läppäreiden kanssa

– Tapahtuman aikana huollamme kansainvälisiä joukkoja tukipyyntöjen mukaisesti. Osallistujilta peritään osallistumismaksu, jolla katetaan aiheutuneet kustannukset. Lisäksi he maksavat tukemisesta aiheutuvat kustannukset kuten muonituksen ja polttoainetäydennykset, selvittää everstiluutnantti Palatsi.

Maavoimilla on ohjeet ja suunnitelmat kansainvälisen logistisen tuen toteuttamiseksi. Tapahtumassa saadaan kokemuksia siitä, miten ohjeistusta tulisi jatkossa kehittää, jotta yhteistyö olisi yhä sujuvampaa.

– Saamme arvokasta kokemusta kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja harjaannumme huollon ja logistiikan järjestämisessä, kertoo everstiluutnantti Palatsi.

Sotilaat kättelevät iloisina

Lue lisää

´