Personbyten i den militärmedicinska ledningen

Huvudstaben 24.1.2019 9.38
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten beordrade medicinalöverste, medicine licentiat Jouko Peltomaa till överläkare för Försvarsmakten logistikverk samt medicinalöverstelöjtnant, medicine licentiat Kari Kesseli till chef för Centret för militärmedicin från och med den 1 januari 2019.

Jouko Peltomaa övergick till sitt nya uppdrag från Centret för militärmedicin, där han verkat som chef sedan år 2011. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för Medicinalskolan, administrativ överläkare vid Huvudstabens logistikavdelning samt chefsläkare vid Gardesjägarregementet. Peltomaa har avlagt licentiatexamen i odontologi vid Helsingfors universitet 1988 och medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet år 1994. Dessutom har han avlagt eMBA-studier vid Tammerfors universtitet år 2013.

Kari Kesseli övergick till sitt nya uppdrag från Huvudstabens logistikavdelning, där han tjänstgjort sektorchef och administrativ överläkare. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för Enheten för bashälsovård vid Centret för militärmedicin och som chefsläkare vid Tavastlands regemente. Kesseli har avlagt medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet år 1999, examen för hälsovårdens specialläkare vid Åbo universitet samt avlagt eMBA-studier 2013 vid Tammerfors universitet.