Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Kainuun prikaatin päätös 7.8.2023

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 8.8.2023 12.19

Kainuun prikaati on tehnyt puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan ajalla 5.-11.11.2023 ja 27.11.-2.12.2023.

Päätös koskee Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Paltamon kuntien/kaupunkien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Tämä päätös julkaistaan puolustusvoimien kuulutuksissa ja yleistiedoksiannoissa, (puolustusvoimat.fi/kuulutukset) ja on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-/kunnantalolla ja Kainuun prikaatin asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Kainuun prikaati, Prikaatintie 97, 87500 Kajaani. 

Lisätietoja päätöksestä numerosta puh 0299 451 150. Päätöstä pidetään nähtävillä 15.12.2023 saakka ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 

Yleistiedoksianto
´