Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Jääkäriprikaatin päätös 26.1.2024

Julkaisuajankohta 29.1.2024 15.18

Jääkäriprikaati on tehnyt 26.1.2024 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puo-lustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Enontekiön, Muonion ja Kittilän kunnan alueilla ole-via, harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä Puolustusvoimien verkkosivuilla
 https://puolustusvoimat.fi/kuulutukset

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Toni Sulasalmi puh. 0299 800 (PV vaihde). Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaa-misesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Jääkäriprikaatissa 26.1.2024  

Yleistiedoksianto
´