Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Varusmiesten maanpuolustustahto ja palvelusmotivaatio nousussa

Pääesikunta 16.3.2016 12.06
Tiedote

Varusmiesten maanpuolustustahto ja palvelusmotivaatio ovat nousussa, ilmenee syys- ja joulukuussa 2015 kotiutuneiden varusmiesten loppukyselyistä. Puolustusvoimat kehittää jatkuvasti toimintaansa palautekyselytulosten perusteella.

Varusmiesten maanpuolustustahto on nousussa. Maanpuolustustahdon arvosana pysyi useita vuosia 4,0-tasolla kunnes viime vuonna nousi 4,2:en. Palvelusmotivaatio on noussut vuoden 2010 tasosta (3,2) 3,6:een.

Varusmiesten antama palaute Puolustusvoimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilöstön ja varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti parantunut. Palkattu henkilöstö saa varusmiehiltä arvosanaksi 4,2, kokelaat 4,0 ja ryhmänjohtajat 3,8.

Varusmiesten poistuma on ollut laskussa vuodesta 2009 alkaen

Vuoden 2009 lukemista (19 prosenttia) keskeyttämisprosentti on saatu laskemaan jo alle 15 prosenttiin. Heinäkuussa aloittaneen 2/15-erän poistuma oli vain 13,9 prosenttia. Tammikuussa aloittaneen 1/16-erän palvelusten keskeyttäminen on ollut hieman korkeammalla tasolla. Talven saapumiserän palvelusten keskeyttämisten määrä on yleensä suurempi kuin kesän erän.

Kaikista palveluksen keskeyttäneistä noin kolme neljäsosaa keskeyttää terveydellisistä syistä. Hieman alle puolet keskeytysten syistä liittyy sopeutumishäiriöihin. Myös tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet on merkittävä terveydellinen poistuman syy.

Palveluksen keskeyttämisistä noin 70–75 prosenttia tapahtuu peruskoulutuskaudella ja tästä hieman yli puolet kahden ensimmäisen viikon aikana. Osa palveluksen keskeyttäneistä suorittaa sen loppuun myöhemmin. Vuoden 1985 syntyneiden asevelvollisten ikäluokasta noin kolme neljäsosaa (74,2 prosenttia) suoritti varusmiespalveluksen.

Varusmieskoulutusta arvioidaan ja yleistä asevelvollisuutta kehitetään

Palautekyselyt analysoidaan kaikilla johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksiköihin. Koulutuskulttuurin kehittämiseksi on määritetty useita kehittämiskohteita. Pitkällä aikavälillä erityisesti kouluttajien ja varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttajakoulutukseen on panostettu, mikä näkyy palautekyselyissä esimiesten arvostuksen nousuna. Varusmiesten toimintakyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen on uusi näkökulma koulutuksen sisällössä. Toinen korostettu näkökulma on turvallisuus- ja valmiuskoulutus. Muun muassa uutena opetusaiheena kaikille varusmiehille koulutetaan kyberturvallisuuden perusteet.

Miehistön erikoiskoulutuksen saaneet reserviin

Keskiviikkona 16. maaliskuuta kotiutuu 2/15-saapumiserän miehistöön kuuluvia erikoiskoulutuksen saaneet 255 päivää palvelevat varusmiehet. Heitä kotiutuu 1327, joista 42 on naisia. 255 päivää palvelee noin 15 prosenttia kaikista varusmiehistä.