Hyppää sisältöön

Beväringar erbjuds koronavaccineringar

Försvarsmakten
9.6.2021 11.00
Pressmeddelande

Beväringar kommer att erbjudas möjlighet att ta ett frivilligt koronavaccin i Försvarsmakten. Koronavaccinationer för beväringar ges i juli och ges både åt beväringar som inleder tjänstgöringen den 5 juli 2021 som beväringar från den föregående kontingenten som fortsätter sin tjänstgöring.

Beväringar som inleder tjänstgöringen erbjuds alltid vaccinationer mot flera infektionssjukdomar som sprids särskilt i garnisonsförhållanden. Med coronapandemin är det viktigt att även beväringar får vaccin mot coronaviruset.

Till försvarsmaktens lagstadgade uppgifter hör att försvara Finland militärt, och för att uppfylla detta har den militära utbildningen också fortsatt under coronapandemin. På grund av pandemin har ett stort antal förändringar gjorts i genomförandet av militärtjänsten. Man har till exempel genomfört förändringar i indelningen av tjänste- och permissionsperioder för att förhindra spridningen av coronaviruset.

För att bli av med pandemin är vaccination avgörande. Coronaviruset är en allmänfarlig infektionssjukdom som också kan vara svår eller i värsta fall farlig för en ung person. Därför är vaccinationen av beväringar särskilt viktig, och Försvarsmakten rekommenderar beväringar att ta koronavaccinet.   

Den första dosen av den frivilliga koronavaccinationen kommer att ges kontingent 2/2021 i samband med ankomsthälsogranskningen i juli 2021. Den andra dosen av koronavaccin kommer att ges enligt rekommenderat schema hösten 2021. Vaccinationer tillhandahålls av Försvarsmaktens egen hälsovård. Om beväringen har hunnit få den första dosen koronavaccin från sin egen vårdcentral kommer den andra dosen av vaccinet att ordnas genom Försvarsmakten.

Om beväringen redan fått den första coronasprutan vid den egna hälsostationen skall hen ta med sig den blankett hen fått i samband med vaccinationen, där det framgår när vaccinets getts och när det rekommenderas att den andra sprutan ges. Om beväringen har insjuknat i corona är det bra att med sig information om detta (t.ex. från Mina Kanta-tjänsten) för planeringen av vaccinationen.