Hyppää sisältöön

Varusmiehille ja reserviläisille maksettavat etuudet korotetaan

Julkaisuajankohta 21.12.2022 10.09
Tiedote

Varusrahasta annettua puolustusministeriön asetusta (368/2022) muutetaan 1.1.2023 alkaen siten, että asepalvelusta suorittaville naisille maksetaan varusrahaa 1,50 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Nykyinen naisten varusrahan määrä on 0,50 euroa päivältä. Korotuksella vastataan paremmin kustannuksiin, joita vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille aiheutuu välttämättömän henkilökohtaisen varustuksen hankinnasta.

Asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annettua puolustusministeriön asetusta (1444/2007) muutetaan 1.1.2023 alkaen päivärahan, reserviläispäivärahan ja komennusmatkalta maksettavan ruokarahan osalta.

Varusmiesten ja asepalvelusta suorittavien naisten päivärahaa korotetaan siten, että jatkossa päivärahaa maksetaan kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 5,40 euroa (nykyisin 5,20 euroa). Päiväraha on 165 päivää ylittävältä ajalta 9,00 euroa (nykyisin 8,70 euroa) ja 255 päivää ylittävältä ajalta 12,50 euroa (nykyisin 12,10 euroa).

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan muutoksen myötä päivärahaa 5,40 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta, nykyinen päiväraha on 5,20 euroa.

Saman asetuksen 5 §:ssä säädetään komennusmatkalta maksettavasta ruokarahasta silloin, kun puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta. Muutoksen jälkeen ruokarahaa maksetaan kultakin komennusmatkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta 13,50 euroa. Korvaus maksetaan enintään kaksi kertaa matkavuorokaudessa. Nykyisin ruokarahan määrä on komennusmatkan kestosta riippuen 7,50 euroa tai 13,50 euroa.

Komennusmatkalta ulkomaille maksettavaa ruokarahaa korotetaan 28 eurosta 30 euroon kultakin matkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta, kun Puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta. Ruokarahaa ei jatkossa sidota enää komennusmatkan kestoon.

´