Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen rajapintaharjoitus testaa suorituskyvyn toimivuutta

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 24.3.2023 10.22
Tiedote

Rajapintaharjoitus auttaa kehittämään ja testaamaan johtamisjärjestelmien ja palveluiden toimivuutta monipuolisesti. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtamaan maaliskuussa toimeenpantavaan harjoitukseen osallistuu lukuisia kansallisia ja kansainvälisiäkin kumppanuuksia.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) järjestää johtamisjärjestelmäalan valtakunnallisen rajapintaharjoituksen (RPH23) 20.-31.3.2023, jonka pääpaikkana on Riihimäki. Harjoituksen johtaa PVJJK:n johtaja kommodori Juha Ravanti, ja siihen osallistuu kahden viikon aikana yli 500 johtamisjärjestelmäalan ammattilaista. Osallistujia on Pääesikunnasta, kaikista puolustushaaroista, pääesikunnan alaisista laitoksista, Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Rajavartiolaitoksesta, Poliisista ja eri yhteistyöyrityksistä. Kansainvälisiä osallistujia ovat USA:n ja Ruotsin asevoimat. Kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä rajapintaharjoitus on saanut toiseksi nimekseen Finnish Endeavor.

- Rajapintaharjoitus on vuosittainen Puolustusvoimien harjoitus, jonka tavoitteena on varmistaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän yhteentoimivuus kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa sekä tukea järjestelmien kehittämishankkeita. Varmistamme viesti- ja tietoliikenteen toimivuuden ja kehitämme niiden varassa toimivia tietojärjestelmiä sekä pidämme huolen siitä, että palvelut kyetään suojaamaan kybervaikuttamiselta, harjoituksen johtaja Juha Ravanti kertoo.

Ravantin mukaan kansainvälinen tilanne ja sen myötä kansainväliset kumppanuudet korostuvat vuoden 2023 harjoituksessa aiempia vuosia enemmän. Yhteiset operaatioverkot, NATO-yhteensopivuuden ratkaisut ja muut kansainvälisen toiminnan elementit tuottavat puolustusvoimille kyvyn operoida yhdessä kumppanimaiden kanssa koska tahansa ja missä tahansa.

- Harjoittelemalla yhdessä viestimme kansainvälisille kumppaneillemme osaamisestamme ja kalustostamme ja sillä tavalla edesautamme samalla suomalaista teollisuutta markkinoimaan tuotteitaan myös Suomen ulkopuolelle.

Rajapintaharjoitus on kehittynyt säännöllisesti yhdessä testaamalla

Rajapintaharjoituksella on vuodesta 2005 juontavat perinteet, mutta Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus on päävastuullinen rajapintaharjoituksen järjestäjä vasta toistamiseen. PVJJK on Pääesikunnan alainen laitos, jonka keskeisiä tehtäviä on muun muassa Puolustusvoimien tietoteknisten palveluiden järjestäminen sekä kyberpuolustus. 

Harjoituksen alkuaikoina noin 50 johtamisjärjestelmäalan osaajaa kokoontui Riihimäelle viikoksi ratkomaan eri järjestelmien liityntäpintoihin liittyviä käytännön haasteita. Toiminta on vuosien varrella kehittynyt suorituskykyjen järjestelmälliseen testaamiseen, testien laadukkaaseen dokumentointiin sekä saavutettujen tulosten perusteella järjestelmien ja toiminnan kehittämiseen. Riihimäki on vakioitunut harjoituksen päätoteutuspaikaksi, mutta merkittävä osa tämän vuoden testeistä toteutetaan myös harjoituksen muilla 19 testipaikkakunnalla.

- Rajapintaharjoitus kehittyy kaiken aikaa. Testaamista pyritään tehostamaan ja kaikessa haetaan toimintamalleja, jotka tuottavat mahdollisimman todenmukaisen testausympäristön mahdollisimman pienellä ponnistamisella – tällä rakennetaan resurssia pääasioihin keskittymiseen, toteaa Juha Ravanti.

Tämän vuoden harjoituksessa lähdetään ottamaan isoja askeleita skenaariopohjaisten testien osalta, joiden tarkoituksena on todentaa rakennettujen suorituskykyjen toimivuus valituissa käyttötapauksissa. Lisäksi viranomaisyhteistyön testit jatkuvat. Rajavartiolaitoksen ja Poliisin edustajat ovat yhdessä Puolustusvoimien asiantuntijoiden kanssa ratkomassa muun muassa kenttäjohtamiseen liittyviä rajapintahaasteita.
 

´