Hyppää sisältöön

Uudet alokkaat aloittavat palveluksensa sopeutetuin järjestelyin

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 10.12.2020 12.00
Tiedote

Noin 12 000 uutta alokasta aloittaa palveluksensa 4. tammikuuta 2021. Maavoimissa palveluksensa aloittaa noin 9 500 alokasta ja loput jakaantuvat Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Eniten alokkaita vastaanottavat Maavoimien suuret joukko-osastot: Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati

Tammikuussa palveluksensa aloittavien varusmiesten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien koulutus toteutetaan uudistetun Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. Se mahdollistaa koulutuksen joustavan ja ketterän rytmityksen. 
Puolustusvoimat tekee tarvittavat toimenpiteet turvatakseen jatkuvan valmiuden ja toimeenpanokyvyn. Palveluksen kokonaiskesto on ennallaan - alkamis- ja loppumisaikaan ei ole suunnitteilla muutosta. 

Uusien alokkaiden ensimmäisten kuuden viikon eli alokasjakson palvelus toteutetaan sopeutetusti. Palveluksen aloittavat varusmiehet ja kouluttava henkilökunta jaetaan pääsääntöisesti kolmeen osastoon heti palveluksen aloittamisen yhteydessä. Käytäntöä, jossa kukin ryhmä on vuorollaan neljä viikkoa koulutuksessa ja kaksi viikkoa vapaalla, on noudatettu maaliskuusta 2020 alkaen koronaepidemian vuoksi. Kesällä 2020 kotiutuneiden palautteiden tulokset olivat kevätkauden sopeutustoimista huolimatta kautta aikojen parhaimmat.

Varusmiesten koulutus- ja vapaajaksoissa on eroja joukko-osastojen välillä. Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee olemaan kaikille palvelusta. Palveluksen alussa kiinniolo- ja vapaajaksojen voivat vaihdella joukko-osastokohtaisesti. Noudatamme terveysviranomaisten antamia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia ja ohjeita. Siksi vierailuja varuskunta-alueille joudutaan rajoittamaan. Vakuutus- ja valatilaisuuksia voi seurata maksuttoman striimauksen kautta. 

Hygieniaohjeistuksen noudattamista valvotaan erityisen tarkasti. Puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta järjestetään siten, että terveydellisten ja asevelvollisuuslaissa säädettyjen tehtävien välillä vallitsee mahdollisimman hyvä tasapaino. Alokkaita on ohjeistettu tarkemmin heille toimitetussa alokaskirjeessä. 

Palveluksesta kotiutuu torstaina 17.12.2020 noin 8300 varusmiestä, joista pidemmän palvelusajan varusmiehet aloittivat palveluksen tammikuussa 2020 ja lyhemmän palvelusajan varusmiehet heinäkuussa 2020. Koronaepidemiasta johtuen myös kotiuttamisjärjestelyt toteutetaan sopeutetusti. Kotiuttaminen toteutetaan osastoittain, jolloin eri kotiuttamiseen liittyvät tilaisuudet pystytään toteuttamaan turvallisesti.
 

´