Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen

Puolustusvoimat 5.7.2019 10.00
Tiedote

Maanantaina 8. heinäkuuta palveluksen aloittaa reilut 12 000 alokasta saapumiserässä 2/19. Palveluksensa aloittavista lähes 10 000 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa ja merivoimissa noin 1 700. Loput jakaantuvat ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Eniten asevelvollisia aloittavat Maavoimien joukko-osastoissa: Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati. Näissä kaikissa aloittaa palveluksensa noin 2 000 alokasta. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin merivoimien Uudenmaan prikaatissa (noin 700).

Syksyllä opintonsa aloittavilta saattaa vapautua palveluspaikkoja heinäkuun erään, kunhan oppilaitosten pääsykoetulokset julkaistaan. Mahdollisia vapautuvia ns. äkkilähtöpaikkoja kannattaa tiedustella omasta aluetoimistosta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kolme koulutusjaksoa

Varusmiespalvelus muodostuu koulutuskausista, alkaen sotilaan peruskoulutuksesta edeten nousujohteisesti kohti koulutuksen päätavoitetta, sodanajan osaamista ja tehtäviä.

Palvelus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella. Ensimmäisinä viikkoina varusmiehille opetetaan perusteet toimia turvallisesti yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina. Peruskoulutuskauden koulutuksen sisältö ja toteutustapa on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutuskaudella arvioidaan myös soveltuvuus erikois- ja johtajakoulutukseen sekä tehdään ensimmäiset kuntotestit.

Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset valinnat miehistökoulutukseen ja aliupseerikoulutukseen. Samalla määräytyy myös koulutuksen mukainen palvelusaika: 165, 255 tai 347 vuorokautta.

Erikoiskoulutuskaudella saatava koulutus antaa valmiudet toimia koulutushaaran mukaisessa tehtävässä ryhmän ja joukkueen osana. Osaamisen taso arvioidaan koulutushaaratutkinnolla.

Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä. Joukkokoulutuskausi on koulutuksen toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. Tärkeimmät taistelu- ja ampumaharjoitukset järjestetään joukkokoulutuskaudella.

Varusmiespalvelus kehitetään

Nykyistä varusmiespalvelusta kehitetään käynnissä olevan Koulutus 2020 -ohjelman kautta. Päämääränä on kehittää asevelvollisten koulutusta 2020-luvun tarpeita vastaavaksi.

Lisää luettavaa Koulutus 2020 -ohjelmasta:

Koulutus 2020 -ohjelma
Taistelijan mieli ja taistelijan keho

Aluetoimistot vastaavat kaikkiin asevelvollisuuteen liittyviin kysymyksiin:

Puolustusvoimien aluetoimistot

Enemmän luettavaa varusmiespalveluksesta:

Varusmies.fi – varusmiesten ja reserviläisten tietopankki