Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Officerare på nya poster

Försvarsmakten 30.9.2020 16.12
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 oktober 2020. Republikens president nuvarande adjutant, överstelöjtnant Pasi Seppälä har beordrats till kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente vid Pansarbrigaden. Seppälä har tjänstgjort som adjutant för republikens president sedan år 2014.

Till förste adjutant har beordrats den nuvarande andre adjutanten, kommendör Jan Brunberg. Till andre adjutant har beordrats den nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Tino Savolainen och till tredje adjutant har beordrats major Ville Hukkanen från Försvarshögskolan.

Överstelöjtnant Mano-Mikael Nokelainen har beordrats till forskningsuppdrag i informationsnätverkskrigföring vid Försvarsmaktens forskningsanstalt informationsteknikavdelning. Han övergår till den nya tjänsten från uppdragen som kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente vid Pansarbrigaden.

Kommendör Mika Mäkilevo har beordrats till utbildningschef på personalavdelningens utbildningssektor vid Marinstaben. Han övergår till den nya tjänsten från uppdragen som kommendör för Kustflottans 6. Ytavvärjningsflottilj.

Kommendör Henri Lavi har beordrats till kommendör för Porkala kustbataljon vid Kustbrigaden. Han övergår till den nya tjänsten från uppdragen som huvudlärare i militärpedagogik vid Försvarshögskolans Institution för Ledarskap och militärpedagogik.