Hyppää sisältöön

Officerare på nya poster från början av april

Försvarsmakten
22.3.2021 17.59
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 april 2021.

Överstelöjtnant Jukka Saario har beordrats till stabschef för Centret för militärmedicin. Han tjänstgör för närvarande som planeringschef vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk.

Överstelöjtnant Juha Ratinen har beordrats till kommendör för Kuopio underhållsbataljon vid Kajanalands brigad.