Hyppää sisältöön

Tutkimuskatsaus kybertilan valtioalueellistamisprosessiin meillä ja maailmalla

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 16.12.2021 12.55
Tiedote

Mitkä tekijät vaikuttavat kybertilan valtioalueellistamisprosessiin? Mitä kybertilassa tapahtuu nyt ja mitkä ovat tulevaisuudennäkymät?

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkimuskatsauksessa 1–2021 selvitetään kybertilan valtioalueellistamisprosessiin vaikuttavia taustatekijöitä ja meneillään olevia toimia sekä arvioidaan mahdollisia kehityskulkuja. Näiden lisäksi katsauksessa nostetaan esille ratkaistavia kysymyksiä käsitemäärittelyistä toimintamahdollisuuksiin ja -valtuuksiin, jotka vaikuttavat kyberpuolustukseen ja todennäköisesti myös Puolustusvoimien toimintaan tulevaisuudessa. 

Nykymuotoinen globaali kybertila on todennäköisesti tulevaisuudessa toisenlainen, mutta toistaiseksi ei ole olemassa yhtä yhtenäistä käsitystä millaiseksi se on muotoutumassa. 

Kybertilaan on alkanut kohdistua kansallisvaltioiden valtarakenteita muistuttavia ilmiötä ja yrityksiä kontrolloida globaaleja informaatiovirtoja. Valtioiden intresseissä on pitää oma kansallinen kybertilansa koskemattomana ja omien kansallisten järjestelmien suojelu erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. 

Syyskuussa 2021 julkaistussa Puolustusselonteossa puolustusvalmiuteen kohdistuvat vaatimukset ulotettiin myös kybertilaan, mikä heijastelee kybertilan valtioalueellistamisprosessia ja halua kansallisen kybertilan puolustusvoimalliseen hallintaan.

Tutkimuskatsaus 1–2021 liittyy laajempaan kybertilan tulevaisuusnäkymiä analysoivaan tutkimuskokonaisuuteen, joka toteutetaan Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Informaatiotekniikkaosastolla vuosina 2021–2024.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen aiemmin ilmestyneet tutkimuskatsaukset

Lisätietoja

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija FT Mari Ristolainen, [email protected], p. 0299 800.