Hyppää sisältöön

Finland och Sverige undertecknade ett avtal om informationsutbyte gällande handeldvapen

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 26.4.2021 14.50
Pressmeddelande
Finland och Sverige har undertecknat ett avtal om informationsutbyte gällande handeldvapen. Avtalet undertecknades för Finlands del av ingenjörgeneralmajor Kari Renko och för Sveriges del av brigadgeneral Mikael Frisell.

Ett avtal mellan Finland och Sverige om informationsutbyte gällande handeldvapen och teknologin i anslutning till dem undertecknades sista veckan i april. Avtalet utgör en del av FISE-försvarssamarbetet mellan länderna, och målet med avtalet är att främja forsknings- och utvecklingssamarbetet kring handeldvapen och till dem hörande utrustning och ammunition.

Avtalet undertecknades för Finlands del, med fullmakt av försvarsministern, av chefen för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörgeneralmajor Kari Renko och för Sveriges del av chefen för Armémateriel vid Försvarsmaktens materielverk (FMV), brigadgeneral Mikael Frisell.

"Det bilaterala avtalet om informationsutbyte preciserar de redan befintliga nordiska och bilaterala samarbetsavtalen och är en logisk fortsättning på det allt tätare samarbetet mellan Finland och Sverige", konstaterar ingenjörgeneralmajor Renko.

"Inom Armén har man tidigare inlett arbetet med att utveckla Försvarsmaktens nya gevärsproduktfamilj och förbereda anskaffningen. Ett intentionsavtal i anslutning till detta ingicks i fjol mellan Försvarsmaktens logistikverk och Sako Oy. Det nu aktuella, bilaterala FISE Small Arms Information Exchange-avtalet (IAE) främjar den gemensamma kravdefinition, testning i anslutning till verifiering av kraven, forskningsverksamhet och produktutveckling i anslutning till vapensystem som sker mellan Finland och Sverige", preciserar infanteriinspektören Rainer Peltoniemi bakgrunden till det nu ingångna avtalet om informationsutbyte.

Vi har konstaterat att Finland och Sverige har liknande prestationsförmågekrav, utvecklingstidtabell och målsättning, och därför känns det synnerligen naturligt och ändamålsenligt att samarbeta", konstaterar Peltoniemi.

Brigadgeneral Mikael Frisell undertecknade avtalet för Sveriges del. Samtidigt fick Frisell konkret bekanta sig med det pågående arbetet för utveckling av systemet Kiväärijärjestelmä K22.

Mera information: Infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi, Arméstaben, tfn 0299 800 (växel)

´