Hyppää sisältöön

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat käsiaseita koskevan tiedonvaihtosopimuksen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 26.4.2021 14.50
Tiedote
Sotilas videoneuvottelussa
Suomen ja Ruotsin välinen käsiaseita koskeva tiedonvaihtosopimus allekirjoitettiin huhtikuussa. Suomen puolelta allekirjoittajana toimi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko ja Ruotsista Puolustusvoimien materiaalilaitos FMV:n maajärjestelmäpäällikkö prikaatikenraali Mikael Frisell.

Suomen ja Ruotsin välinen käsiaseita ja niihin liittyvää teknologiaa koskeva tiedonvaihtosopimus allekirjoitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla. Sopimus on osa maiden välistä FISE-puolustusyhteistyötä ja sen tavoitteena on edistää käsiaseiden sekä niiden varusteiden ja ampumatarvikkeiden tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä.

Sopimuksen allekirjoittivat Suomen puolelta puolustusministerin valtuuttamana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko ja Ruotsin puolelta Puolustusvoimien materiaalilaitoksen (Försvarets materielverk, FMV) maajärjestelmäpäällikkö prikaatikenraali Mikael Frisell.

"Kahdenvälinen tiedonvaihtosopimus täsmentää jo olemassa olevia pohjoismaisia ja kahdenvälisiä puolustusmateriaalialan yhteistoimintasopimuksia ja on looginen jatkumo Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyön tiivistämisessä", toteaa insinöörikenraalimajuri Renko.

"Maavoimissa on aiemmin käynnistetty Puolustusvoimien uuden kiväärituoteperheen kehittämistyö ja hankinnan valmistelu. Asiaan liittyvä aiesopimus laadittiin viime vuonna Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Sako Oy:n kesken. Nyt solmittu kahdenvälinen FISE Small Arms Information Exchange -sopimus (IEA) edistää Suomen ja Ruotsin välillä tapahtuvaa asejärjestelmiin liittyvää yhteistä vaatimusmäärittelyä, vaatimusten todentamiseen liittyvää testausta, tutkimustoimintaa ja tuotekehitystä", täsmentää jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi nyt syntyneen tiedonvaihtosopimuksen taustoja.

"Olemme havainneet, että Suomella ja Ruotsilla on hyvin samansuuntaiset suorituskykyvaatimukset, kehittämisaikataulu ja tavoitteet, joten yhteistyön tekeminen on hyvin luontevaa ja tarkoituksenmukaista", Peltoniemi toteaa.

Prikaatikenraali Mikael Frisell pääsi käsiaseiden tiedonvaihtosopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tutustumaan käynnissä olevaan Kiväärijärjestelmä K22:n kehittämistyöhön käytännössä. Kuva: Maavoimat

Lisätietoja: Jalkaväen tarkastaja eversti Rainer Peltoniemi, Maavoimien esikunta,  p. 0299 800 (vaihde)

´