Hyppää sisältöön

Förtjänta personer inom militärmusiksektorn belönades

Militärmusikkårer
25.11.2020 9.43
Pressmeddelande

Filosofie doktor Kari Laitinen valdes till årets militärmusiker år 2020 och historiens första Arvo Kuikka -pris för militärmusiksektorn beviljades Försvarsmaktens överkapellmästare Jyrki Koskinen. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Ilkka Korkiamäki överräckte utmärkelserna vid militärmusiksektorns traditionskonsert den 24 november 2020 i Helsingfors Musikhus.

Kari Laitinen arbetar som informationsansvarig på Music Finland (FIMIC) och är en respekterad forskare inom finländsk militär- och blåsmusik. Hans doktorsavhandling ”Piipareita, klarinetinpuhaltajia ja musikantteja – sotilassoittajat Suomessa Ruotsin ajan lopulla” (Studia musicology Universitatis Helsingiensis) blev klar i år och disputationen hölls den 11 september 2020. Syftet med studien är att undersöka Finlands militära musikverksamhet under slutet av den svenska tiden (1770-1809) och dess inverkan på det finländska musiklivet.


Huvudstaben har sedan år 1990 utdelat det av general Jaakko Valtanen instiftade priset Årets militärmusiker. Priset utdelades nu för 31:a gången. Priset utdelas till en person som utmärkt sig inom den finländska militärmusiken. Det kan med samma motiveringar även tilldelas en beväring eller till en person utanför försvarsmakten. Priset är ett vandringspris framställt av Marskalkens silvertrumpet som förses med mottagarens namnskylt jämte en miniatyrkopia av silver och ett stipendium om 1500 euro.


Musiköverstelöjtnant Jyrki Koskinen har verkat som chefskapellmästare för Gardets musikkår, Dragonmusikkåren och Savolax militärmusikkår, men speciellt anmärkningsvärda är hans förnyelser militärmusiksektorn och -utbildningen. Koskinen som i närmare 20 år verkat inom militärmusikutbildningen har innehaft uppgifter som undervisningsofficer, chef för Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår samt chef för Militärmusikskolan.


Huvudstabens personalavdelning utser Arvo Kuikka pristagaren på basis av framförda förslag. Priset beviljas för exceptionellt anmärkningsvärt utvecklingsarbete till förmån för den finländska militärmusiken till person utanför försvarsmakten. Det numrerade priset är en förgylld kapellmästarens taktpinne på underlag av ek, med plakett över mottagarens uppgift, grad och datum då priset beviljats. Dessutom beviljas mottagaren ett stipendium.

Läs mera på Ruotuväkis sidor (på finska)