Hyppää sisältöön

Saumatonta monikansallista yhteistyötä Bold Quest 19.1:ssä

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 18.5.2019 13.06
Tiedote
Bold Quest Rissalan tukikohdassa
Kenraalimajuri Pasi Jokinen esitteli Bold Questin Rissalan tukikohtaa kenraaliluutnantti Shwedolle.

Monikansallisen sotilaallisen yhteistyön toimeenpano edellyttää, että pienistäkin yksityiskohdista sovitaan pitävästi ennakkoon ja johtosuhteet määritellään selkeästi.

Bold Quest 19.1 testaustoimintaa johtaa, valvoo ja ohjaa Sodankylässä toimiva monikansallinen johtokeskus. Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat rakenteeseen, jossa Puolustusvoimilla on komento-oikeus (Command Authority) kaikkeen toimintaan Suomessa. Siten varmistetaan, että operaatioturvallisuus, palvelusturvallisuus sekä testaamisen tukitoiminnot kyetään järjestämään Suomen lakien, asetusten ja normien mukaisesti.

Bold Quest johtokeskus

Tapahtuman järjestäminen on edellyttänyt poikkeuksellisen huolellista valmistelua, ennakointia ja lukemattomien käytännön yksityiskohtien tarkkaa yhteensovittamista.

Bold Quest 19.1:n valmisteluvaiheessa suomalaiset ja yhdysvaltalaiset asiantuntijat ovat käyneet läpi valtavan määrän osallistujamaiden lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä sekä selvittäneet, minkälaisia asioita Suomessa valituilla paikkakunnilla pystytään tekemään. Sopimukset ja ennakkosuunnitelmat on laadittu huolellisesti etukäteen.

Testitoiminnan tuloksellisuutta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan koko tapahtuman ajan.  Myös testaussuunnitelmat vahvistetaan päivittäin. ”Ellei asetettuja tavoitteita ole kaikilta osin saavutettu, voidaan testaussuunnitelmaa tulevien päivien osalta tarkentaa”, tapahtuman kansallinen johtaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen korostaa.

Alustavat keskustelut Bold Quest 19.1 -tapahtuman järjestämisestä Suomessa käytiin alkuvuodesta 2017, kun Bold Quest -yhteisö etsi eurooppalaista isäntää vuonna 2019 järjestettävälle tapahtumalle. Syynä paikanvaihtoon oli muun muassa se, että osallistujamaista moni on eurooppalainen.

”Periaate on alusta alkaen ollut se, että jokainen maksaa omat osallistumiskulunsa. Testaushenkilöstön ja testattavan kaluston rahtaaminen kerran tai kaksi kertaa vuodessa pitkien etäisyyksien päähän maksaa ja tällä kertaa kuluja haluttiin tasata toimeenpanemalla tapahtuma Euroopassa”, kertoo kenraalimajuri Jokinen.

Bold Quest-verkostoon kuuluu parikymmentä maata. Jokainen jäsenmaa voi esittää haluamiaan aiheita yhdessä testattavaksi ja todennettavaksi. Jokainen maa myös valitsee joukosta ne teemat, joiden testaamiseen osallistuu.

”Puolustusvoimista Bold Questissa on mukana laaja joukko yhteisen tulenkäytön ja johtamisjärjestelmien kärkiosaajia. Odotan tapahtumalta paljon. Täältä saatavat opit, tiedot ja kokemus monikansallisen kokonaisuuden johtamisesta osaltaan auttavat meitä kehittämään omaa toimintaamme, kotimaan puolustusta”, kenraalimajuri Jokinen korostaa.

´