Hyppää sisältöön

Puolustusvoimiin perustetaan Johtamisjärjestelmäkoulu

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
10.3.2021 13.41
Tiedote

Johtamisjärjestelmäkoulu on verkostoitumista hyödyntävä moderni johtamisjärjestelmäalan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen osaamiskeskus ja toimialakoulu.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen teki helmikuussa päätöksen Johtamisjärjestelmäkoulun perustamisesta vuoden 2022 alusta lähtien Riihimäelle. Johtamisjärjestelmäkoulusta tulee Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan alainen joukkoyksikkö ja se toimii johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen toimialakouluna. Koulun perustaminen liittyy tarpeeseen korjata nykytilanteessa johtamisjärjestelmätoimialalla ja kyberpuolustuksessa olevaa merkittävää osaamisvajetta. Koulu tukee Puolustusvoimien toimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä vastuualueellaan Maanpuolustuskorkeakoulun sekä puolustushaara-, toimiala- ja aselajikoulujen kanssa.

”Johtamisjärjestelmäkoulussa yhdistyy digitalisaation edistäminen, toimialan innovointi, kokeilu- ja kehittämistoiminta, opetus ja harjoitustoiminta sekä valmius. Puolustusvoimien tarve informaatioajan osaamiselle kasvaa kaiken aikaa ja Johtamisjärjestelmäkoulun kurssitarjonta mahdollistaa sen suunnitelmallisen kehittämisen koko puolustusvoimissa,” kertoo Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja, kommodori Juha Ravanti.

Tavoitteisiin pääsyy vaatii henkilöstön osaamisen kehittämistä

Tällä hetkellä Riihimäellä toimii Johtamisjärjestelmäkoulun runko, joka valmistelee varsinaisen Johtamisjärjestelmäkoulun toimintaa, kuten koulutustarjontaa, tehtäväkokoonpanoa ja rekrytointeja, vuoden 2021 ajan. Johtamisjärjestelmäkoulun rungon johtajana toimii majuri Markus Töhönen.

Majuri Töhönen avaa Johtamisjärjestelmäkoulun perustamisen lähtökohtia ja tarvetta seuraavasti: ”Operatiiviset toimintaympäristöt (maa, meri, ilma, avaruus, kyber), informaatioympäristö (i5D) ja digitalisaatio edellyttävät yhä tiiviimpää johtamisjärjestelmien, kyberpuolustuksen, informaatiopuolustuksen sekä elektronisen sodankäynnin yhteensovittamista ja kehittämistä. Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, pitää henkilöstön osaamista saada lisättyä.”

Kouluun rekrytoidaan henkilöstöä kaikista puolustushaaroista, pääesikunnan alaisista laitoksista sekä puolustusvoimien ulkopuolelta mahdollisimman monipuolisen osaamisen varmistamiseksi.

Koulutussuunnittelu kevään 2021 agendalla

Johtamisjärjestelmäkoulussa koulutetaan niin puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä kuin reserviläisiäkin. Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle annetaan myös mahdollisuus osallistua kursseille.

Johtamisjärjestelmäkoulun runko valmistelee kevään 2021 aikana täydennyskoulutuksen rakenteen ja tarjonnan vuoteen 2026 saakka Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston määrittämien osaamistarpeiden perusteella. Koulutustehtävät suunnitellaan niin, ettei tarjontaan jää päällekkäisiä tehtäviä puolustushaara- toimiala- sekä aselajikoulujen välillä.

Koulutustarjonnassa sekä sen suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä. Koulutusta hankitaan myös puolustusvoimien ulkopuolelta huomioiden kansainväliset mahdollisuudet.

Johtamisjärjestelmäkoulu tulee yhdistämään joustavasti eri opetusmenetelmiä; koulutuksia järjestetään pienryhmistä massakoulutuksiin sekä enemmän verkkotuettuna opetuksena.

Kybervarusmiesten koulutukseen kaavaillaan uudistuksia

Myös kybervarusmiesten koulutuskokonaisuutta suunnitellaan uudelleen. Suunnittelun perusteena on, että jatkossa asevelvolliset valittaisiin kybervarusmieheksi valtakunnallisen erikoishaun kautta. 

Johtamisjärjestelmäkoulun toteuttama kybervarusmiesten koulutus ajoittuu koulutushaara- ja erikoiskoulutusjaksoille. Tämän jälkeen varusmiehet siirtyvät joukkotuotannon tarpeiden mukaisiin tehtäviin Pääesikunnan alaisiin laitoksiin ja puolustushaaroihin. Johtamisjärjestelmäkoulu pitää tarvittaessa kybervarusmiehille kyberpuolustuksen täydennyskursseja.