Hyppää sisältöön

Betydande förnyelser i Försvarsmaktens onlinetjänster

Försvarsmakten
24.2.2021 11.27
Pressmeddelande

Försvarsmakten kommer att förnya sina onlinetjänster under februari-mars. Den 24 februari kommer en ny design av webbportalen forsvarsmakten.fi att introduceras. Syftet med det nya utseendet är att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Digitaliseringen av statliga tjänster och bemötandet av människors förändrade sätt att hämta information kräver också att Försvarsmakten håller onlinetjänsterna uppdaterade. Feedback från medborgarna har också använts i utvecklingsarbetet.

– Utgångspunkten för planeringen var att i synnerhet värnpliktiga ska hitta den information de behöver så snabbt som möjligt, säger Ossian Hartig, nätverkskommunikationschef på Huvudstabens kommunikationsavdelning.

Tillgänglighetskraven för offentliga digitala tjänster har också beaktats redan från början av utformningen.

Försvarsmaktens webbplats består av tjugo organisations- och temaplatser av olika storlek. Det nya utseendet kommer att spridas under februari-mars, med början från de största webbplatserna.

På webbportalen forsvarsmakten.fi kommer den nya layouten att introduceras på Arméns, Marinens och Flygvapnets jämte Försvarshögskolans webbplatser.

Den 24 februari lanseras också en helt ny sajt, Logistiikkalaitos.fi. Försvarsmaktens logistikverk är en stor aktör i det finländska samhället. Den nya webbplatsen kommer att tillgodose informationsbehoven inom affärsområdet samt för andra intressenter.

Försvarsmaktens materielbildskatalog

I försvarsmaktens nya materielkatalog presenteras ett brett utbud av utrustning och materiel från alla försvarsgrenar. Materielkatalogen publiceras samtidigt med forsvarsmakten.fi den 24 februari.
Vid tidpunkten för publiceringen finns det 101 utrustningskort i materielkatalogen. Varje utrustningskort innehåller en grundläggande informationsartikel om utrustningen, enhetens tekniska specifikationer samt information om enhetens syfte och vilken typ av vapen som används jämte bilder. Allt innehåll finns på finska, svenska och engelska. Materielkatalogen är utformad för att ge en bra användarupplevelse på mobila enheter, surfplattor och skrivbordsdatorer.

– Särskilt reservisterna har hoppats på funktionalitet som den i materielkatalogen. Att samla in innehåll har varit ett stort jobb med engagerade aktörer i hela Försvarsmaktens organisation. Vi är nöjda med slutresultatet och hoppas att det också kommer att glädja användarna, säger Ossian Hartig, nätverkskommunikationschef.
Materielkatalogen kompletteras ständigt och nya artiklar och bilder kommer att läggas till redan under våren.

Respons om både utformningen av webbplatser och utrustningskatalogen kan ges https://puolustusvoimat.fi/sv/ge-respons