Hyppää sisältöön

Förmågan hos Försvarsmaktens personal att utföra sina uppgifter på utmärkt nivå, trots de extra utmaningarna i undantagstider

Försvarsmakten
16.12.2020 9.00
Pressmeddelande

Under det gångna året har Försvarsmakten anordnat två undersökningar om arbetsmetoder, arbetsstämningen och personalens förnimmelser. Resultaten av undersökningarna är uppmuntrande.

 

Goda resultat från personalundersökningen

Under året har två bredare undersökningar av arbetsmetoder, arbetsatmosfären och personalbeskrivningar organiserats. En årlig undersökning om arbetsatmosfären anordnades under hösten, och ungefär 80 % av de anställda (ungefär 10 000 respondenter) svarade på enkäten. Under våren anordnades en kortare undersökning om arbetsatmosfären – hälften av personalen svarade på enkäten.  

De centrala resultaten av de nya undersökningarna är uppmuntrande: de totala variabler som mäter känslan av att klara sina uppgifter, återhämtningen och de vardagliga prestationerna, uppnådde en värdering av 4 på en femstegsskala. Sedan 2015 har resultatet ökat. Den positiva utvecklingen av resultatet stöds år för år av minskningen av sjukfrånvaron.

Personalen upplever Försvarsmakten som en bra arbetsgivare. Svaren som mäter arbetsgivarbilden uppnådde ett kombinerat resultat på 3,8. Detta resultat har också utvecklats positivt under de senaste åren.

Målsättningen är att upprätthålla den goda nivån

Trots de goda resultaten har Försvarsmakten anställda som har utmaningar med att orka – därför har bland annat en modell för aktivt stöd för arbetsförmågan införts. Den arbetskapacitetsansvarige som utses till den administrativa enheten stöder de förmän som står den anställde nära och hjälper vid behov till i att estimera arbetslivsutmaningarna. En lägesbild för hela Försvarsmakten över personalens arbetsförmåga bildas vid Huvudstaben.

Även Försvarsmakten har förmåga och vilja att utveckla personalens välbefinnande med hjälp av ledarskapsmetoder. När det gäller fartygstjänsten har man kommit överens om ett särskilt experiment med fackföreningarna för att stödja personalen i fartygstjänst. I likhet med fartygstjänsten skiljer sig militärövningarna till sin natur från det normala dagliga arbetet. En separat övervakningsgrupp kommer att bildas 2021 för att utveckla övningsverksamheten, på vars arbete vägledningen kommer att vidareutvecklas. Utgångspunkten för utvecklingen är bland annat att förhindra ackumulering av alltför många övningsdagar för en del individer.