Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat selvitti kaksoiskansalaisuuteen liittyvät käytännöt

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 8.2.2017 13.15
Tiedote

Pääesikunnan päällikkö käski viime viikon torstaina selvittää, että Puolustusvoimissa ei ole syrjiviä käytäntöjä kaksoiskansalaisten kohtelussa varusmiespalveluksessa tai rekrytoitaessa puolustusvoimien virkoihin. Samalla myös varmistettiin, että toimintatavat ovat lainmukaisessa kunnossa puolustusvoimien yksiköissä.

Julkisuudessa on jo ollut esillä tapaus, jossa Kainuun prikaatissa varusmiehille oli tammikuussa virheellisesti suullisesti ja esitysaineistossa kerrottu, että lennokkijärjestelmän koulutukseen ei oteta kaksoiskansalaisia.


Selvityksen yhteydessä on myös tullut esiin epäilys toisesta tapauksesta, jossa on mahdollisesti annettu virheellistä ohjeistusta. Epäilty tapaus koskisi hyvin rajattua joukkoa varusmiehiä. Tämän tapauksen tutkinta on aloitettu ja siihen osallistuu myös Keskusrikospoliisi.
Kumpikaan tapauksista ei edusta puolustusvoimien yleistä linjaa eikä virallista ohjeistusta.


Maanpuolustukseen liittyvien salassa pidettävien tietojen suojaaminen on puolustusvoimien ydintoimintaa. Puolustusvoimissa työskenteleviltä vaaditaan korkeaa lojaliteettia ja vakavaa suhtautumista tietoturvaan. Virkamies käyttää päivittäin työssään sekä teknistä että operatiivista tietoa, joka saattaa olla turvallisuusluokiteltua. Näin on myös joissakin varusmiestehtävissä, joissa koulutetaan käyttämään ja huoltamaan tiettyjä asejärjestelmiä tai laitteita.


Luotettavuuden arvioinnin väline on henkilökunnalle ja joillekin varusmiehille tehtävät turvallisuusselvitykset. Selvittämisen perusteena on aina kyseisen tehtävän asettamat turvallisuusvaatimukset, ei yksittäinen henkilö.


Ulkomailta hankittujen aseiden tai järjestelmien hankintasopimuksissa voi jossain tapauksissa olla myyjämaan lainsäädännön asettama kielto laitteiden tai niihin liittyvän tietojen luovuttamisesta kolmannen valtion tai kolmannen valtion kansalaisen käyttöön.
 

´