Hyppää sisältöön

Försvarsmakten synligt med vid SuomiAreena

Försvarsmakten
18.6.2021 10.00
Pressmeddelande

Försvarmakten ordnar en diskussion vid SuomiAreena som behandlar hur försvarsgrenarnas prestationsförmågor stöder varandras kamp. Dessutom deltar Försvarsmaktens kommendör i en diskussion som ordnas av försvarsministeriet, medan en representant för Huvudstabens utbildningsavdelning deltar i Beväringsförbundets diskussion.

SuomiAreena, som ordnas av MTV och Björneborg stad, är Finlands största samhälleliga diskussionsevenemang. På grund av coronaepidemin arrangeras den detta år i hybridform där allt innehåll kan följas med i realtid på mtv-tjänsten. Försvarsmakten vill delta aktivt i den samhälleliga debatten och har därför regelbundet deltagit i evenemanget från första början.

Försvarsmaktens egen diskussion under rubriken "Givakt - Tillsammans - Eld! Försvarsmakten i gemensam kamp" sänds från MTV:s nyhetsstudio (på finska) onsdagen den 15 juli klockan 14.00-14.45.

Förnyelsen av Försvarsmaktens materiel och försvarsgrenarnas beroende av varandra ligger bakom diskussionen. De senaste åren har Arméns prestationsförmåga stärkts. Marinen nya fartyg i Pohjanmaa-klassen planeras som bäst. Under slutet av året skall det beslutas om Flygvapnets nya jaktplan. I den offentliga debatten försöker man ofta ställa försvarsgrenarnas behov emot varandra. I verkligheten är alla försvarsgrenar delar av försvarshelheten, de är beroende av varandra och stöder varandra.

I diskussionen diskuteras hur försvarsgrenarna stöder varandra och hur alla prestationsförmågorna är delar av försvarshelheten. Arméns kommendör generallöjtnant Petri Hulkko, Försvarsmaktens operationschef generalmajor Pasi Välimäki, Marinens kommendör kontra-amiral Jori Harju  och Flygvapnets stabschef brigadgeneral Juha-Pekka Keränen diskuterar de olika försvarsgrenarnas betydelse för den egna försvarsgrenens kamp. Samtidigt funderar de om vilka nya prestationsförmågor och vilket nytt kunnande Försvarsmakten behöver i en föränderlig värld.

Försvarsmaktens representanter deltar också i diskussioner som arrangeras av andra.

Försvarsmaktens kommendör general Timo Kivinen deltar i en diskussion om utvecklingen av värnplikten som arrangeras av försvarsministeriet onsdagen den 14 juli 2021.

Överstelöjtnant Markku Jämsä från Huvudstabens utbildningsavdelning deltar i Beväringsförbundets diskussion om framtidens landsförsvarsplikt fredagen den 16 juli 2021.