Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat järjestää maakuntakomppanioiden reserviläisille yhden päivän kestoisen vapaaehtoisen harjoituksen

Puolustusvoimat
15.5.2020 9.00
Tiedote

Puolustusvoimat järjestää Maavoimien maakuntakomppanioiden ja Merivoimien maakuntajoukkojen reserviläisille yhden päivän mittaisen vapaaehtoisen harjoituksen (VEH) touko-kesäkuun aikana. Puolustusvoimien tekemien toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että valmius Suomen sotilaalliseen puolustamiseen ja mahdollisuus yhteiskunnan tukemiseen säilyy kaikissa tilanteissa.

Päivän kestoisen vapaaehtoisen harjoituksen tavoitteena on kertoa maakuntakomppanioiden ja -joukkojen reserviläisille Puolustusvoimien koronatilanteesta sekä päivittää reserviläisten virka-apusitoumukset ja suostumussopimukset valmiudellisiin tehtäviin.

Harjoituksen ajankohta vaihtelee alueittain ja Puolustusvoimien aluetoimistot vastaavat kutsukirjeiden lähettämisestä reserviläisille. Harjoituksen toteuttamisessa otetaan huomioon Puolustusvoimissa tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja altistumisriskin vähentämiseksi. Asevelvollisten turvallisuudesta huolehditaan, eivätkä varusmiehet ja reserviläiset ole keskenään tekemisissä.

Puolustusvoimien tehtävistä koronaepidemian aikana ovat vastanneet palkattu henkilökunta ja varusmiehet. Koronatilanteen mahdolliseen pitkittymiseen, luonteen muuttumiseen tai epidemian leviämiseen liittyen Puolustusvoimat varautuu tarvittaessa hyödyntämään myös reserviläisiä. Reserviläisillä voidaan esimerkiksi täydentää Puolustusvoimien valmiuden ylläpitämiseen tarvittavia joukkoja tai virka-apukykyä.

Koronaepidemian aikana Puolustusvoimat on tähän mennessä tukenut muun muassa Poliisia Uudenmaan eristämisessä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä sosiaali- ja terveysministeriötä henkilöstö- ja materiaalituella, sekä Rajavartiolaitosta meripelastus- ja rajavalvontatehtävissä.

Vaikka kertausharjoitukset on peruttu heinäkuun 2020 loppuun asti, on Puolustusvoimilla mahdollisuus kutsua reserviläisiä palvelukseen tarvittaessa.